Politike in delo z odločevalci | WWF

Politike in delo z odločevalci

 rel=
Regija ujedinjena u naporima za očuvanje prirode
© WWF Medpo
WWF deluje na več ravneh, da prepriča in pomaga vladam in drugim političnim organom pri sprejemanju, izvajanju, krepitvi in/ali spremembi politik, smernic in zakonov, ki vplivajo na biotsko raznovrstnost in rabo naravnih virov.
Naš cilj je zagotoviti zakonodajni okvir, ki zagotavlja ustrezno kontrolo poslovnih sektorjev z velikim vplivom, ki zagotavlja prednostno zaščito vrst in prednostne habitate ter zmanjšuje človeški ekološku odtis. 

Delo WWF temelji na treh glavnih področjih:
  • raziskovanje, analiziranje in zagotavljanje aktualnih in natančnih tehničnih nasvetov,
  • ustvarjanje politik,
  • vzpostavljanje odnosov, lobiranje in kampanje.

Spoznajte vrednote naše narave

 
	© WWF
Najdite podatke, zgodbe in primere dobre prakse kako lahko naravne vrednosti trajnostno izkoriščamo kot doprinos gospodarskemu i družbenemu razvoju naše regije.