Alpske reke | WWF

Alpske reke

 rel=
Soča, Slovenija
© Irena Kavcic

Alpske reke

Cilj WWF-ovega programa »Alpske reke« je zagotovitev varstva alpskih rek Soče, Save in Savinje v Sloveniji, ki jih ogroža razvoj hidroenergije in druge infrastrukture ter netrajnostna raba naravnih virov. To bo doseženo s spodbujanjem integriranega upravljanja vodnih virov, strateškega načrtovanja razvoja hidroelektrarn in zagotovitve pravnega varstva naravnih območij visoke vrednosti alpskih rek v Sloveniji. WWF bo sodeloval tudi z lokalnimi skupnostmi, da bi dvignil zavest o škodljivih učinkih hidroelektrarn na reke in sladkovodne ekosisteme v Alpah.
 
Projekt temelji na treh stebrih:
 
(1) Razumevanje pritiskov in vplivov
 
Izvajanje raziskav za izboljšanje razumevanja pritiskov in varstvenih potreb v alpskih porečjih. Gre za celovito analizo pritiskov, vključno z hidroelektrarnami, oceno morebitnih restavratorskih in ublažitvenih ukrepov ter analize razvoja hidroenergije in njenih vplivov na alpska porečja v Sloveniji.
 
(2) Ukrepi varstva narave
 
Skupaj z vladnimi ustanovami bo WWF oblikovala ukrepe, ki bodo pomagali ohraniti najbolj dragocena naravna območja v alpskih porečjih v Sloveniji, kot so kartiranje in označevanje območij visoke naravne vrednosti in vključitev ekosistemskih storitev v odločanje. WWF bo izkoristil tudi vse možnosti za sodelovanje in vplivanje na razvojne načrte za zaščito območij visoke vrednosti, kot so prostorsko načrtovanje, energetske strategije, upravljanje z vodami, varstvo pred poplavami in načrti za gradnjo vodne infrastrukture.
 
(3) Rešitve za trajnostni razvoj hidroenergije  
 
Odločevalci v Sloveniji morajo spoznati, da hidroelektrarne niso v vsakem primeru zeleni vir energije. WWF podpira uravnotežen razvoj hidroelektrarn na podlagi sistemskega načrtovanja in upoštevanja potreb okolja. Da bi zagotovili, da se v območjih visoke naravne vrednosti ne bodo gradile hidroelektrarne, bomo skupaj s pristojnimi organi razvili »mehanizem strateškega predhodnega načrtovanja« za postavitev hidroelektrarn na alpskih rekah, ki bo uravnotežil razvoj hidroenergije z drugimi obnovljivimi viri energije.
 
	© WWF
Negativni vplivi hidroelektrarn
© WWF