Evropska Amazonka | WWF

Evropska Amazonka

 rel=
Amazon of Europe
© WWF

Ustvarjanje čezmejnega biosfernega območja vzdolž Mure, Drave in Donave

Porečje Donave, Drave in Mure je edinstveno območje izjemne naravne in kulturne dediščine, ki se razprostira na več kot 800.000 hektarov in skozi pet držav: Avstrije, Slovenije, Madžarske, Hrvaške in Srbije. Zaradi izjemnih naravnega bogatstva so vse tri reke bile predlagane za zaščito pod UNESCO biosferna območja. WWF Avstrija in Euronatur sta v okviru te pobude začeli s projektom s finančno podporo fundacije MAVA v začetku leta 2011.

Po treh letih izvajanja projekta je bilo potrebno njegovo nadaljevanje. Le dve od petih držav - Madžarska in Hrvaška - sta uspeli doseči nominacijo za UNESCO biosferno območje, pred kratkim je bila potrjena nominacija Srbije (2017), Slovenija je svojo nominacijo oddala, Avstrija pa še vedno zbira dokumentacijo za nominacijo. 

Glavni cilj projekta je zagotoviti zaščito in dobro upravljanje čezmejno rečnega ekosistema Mure, Drave in Donave - Evropske Amazonke - in zagotoviti ohranjanje edinstvenih naravnih in kulturnih vrednot ter boljše življenje za prebivalce tega območja.
 

Dravski otoki/Gravel Bars on Drava River.

Projektne aktivnosti so usmerjene v spremljanje stanja in razmer tem območju, predvsem na Hrvaškem in Madžarskem, s ciljem zagotoviti najboljše možno upravljanje z najmanjšim vplivom na naravne vrednote. Za upravljanje tako velikega območja bo potrebno veliko dobrega čezmejnega sodelovanja in skupnih ukrepov upravljanja. Zato WWF veliko dela na povezovanju ustreznih institucij v vseh petih državah, omogoča izmenjavo informacij in začetek skupnih aktivnosti.

Ideja projekta je, da je to rečno območje postane zaščitni znak vseh petih držav, na podlagi katerga se bodo izvajale vse nadaljne aktivnosti in modeli razvoja lokalnih skupnosti.

WWF in njeni partnerji - Zeleni Osijek, hrvaško društvo za zaščito ptic in narave, Drava liga, Baobab, društvo Drava - dela na ohranjanju rek in pazi, da se na nedotaknjenih in naravnih delih rek ne dogajajo nepravilnosti in nezakonita dejanja, kot so kopanje gramoza, gradnja in nepotrebne regulacije in podobno. Varuhi rek, predstavniki teh organizacij, redno patruljirajo na rekah in skrbijo, da ostanejo nedotaknjene.

 
	© WWF
Planned hydropower plants along the Mura
© WWF

Press trip na Kopački rit