Zavarovana območja v Adria regiji | WWF

Zavarovana območja v Adria regiji

 rel=
Nacionalni park Sjeverni Velebit
© WWF
Dinarski lok je regija v kateri najdemo najbogatejšo biotsko raznovrstnost v Evropi. WWF v regiji spodbuja ohranjanje narave in gospodarski razvoj, ki temelji na trajnosti.
Na svetu ni veliko krajev, kjer lahko v istem dnevu obiščete neverjetna in zanimiva mokrišča, jame in slapove, čeprav skrite v različnih zavarovanih območjih in v različnih državah. Obstaja le nekaj regij, kjer lahko obiščete štiri države in različne kulture le z enim rezervoarjem goriva. Dinarska regija je ena izmed njih!

WWF tesno sodeluje z zavarovanimi območji po vsej regiji, s katerimi od leta 2008 in projekta Zavarovana območja za živi planet dela na varstvu in izboljšanju biotske raznovrstnosti ter kakovosti življenja lokalnih prebivalcev.

V okviru projekta Parki Dinarskega loka je bilo 82 zavarovanih območij iz osmih držav identificiranih kot potencialni člani prihodnjega omrežja zavarovanih območij širše regije. Do konca projekta v decembru 2014 se jih je polovica pridružila Parki Dinaridov - mreža zavarovanih območij Dinaridov, formalnemu združenju, ki trenutno združuje več kot 70 zavarovanih območij.

WWF se v okviru projekta Zaštićena područja za prirodu i ljude" (PA4NP), ki se je začel oktobra 2015 v državah iz celotne regije, ukvarja s trajnostno uporabo naravnih virov v Dinarskem loku kot temelja za družbeno-gospodarski razvoj. Spodbujamo vzpostavitev in pravilno upravljanje zavarovanih območij ter tesno povezovanje z lokalnim prebivalstvom in zainteresiranimi stranmi, s poudarkom na prednostih in uslugah ekosistemov v zavarovanih območij, ki jih nudijo lokalnim ljudem.

Kaj se skriva v zavarovanih območjih v Adria regiji?

  • Cerkniško jezero v Sloveniji je največje presihajoče jezero v Evropi. To je idealen kraj za opazovalce ptic, ki lahko uživajo v več kot 270 vrstah ptic.
  • Divka Gromovnica (513 m) v jami Velebit v Narodnem parku Severni Velebit (Hrvaška) je najgloblji podzemni navpični kanal na svetu.
  • Džerdapska soteska  v Narodnem parku Đerdap v Srbiji je druga največja in najdaljša soteska na svetu (dolga je približno 100 kilometrov).
  • Peručica v Narodnem parku Sutjeska v Bosni in Hercegovini je daleč največji evropski pragozd z velikostjo 1.291 hektarjev.
  • Kanjon reke Tare v Črni gori je drugi najgloblji na svetu (po Koloradu).
  • Ohridsko jezero v Makedoniji je drugo najgloblje jezero v Evropi (po jezeru Como v Italiji) in je daleč najgloblje jezero na Balkanskem polotoku (289 m).
  • Laguna Karavasta v Albaniji je znana po redkem dalmatinskem pelikanu, saj kar 5% svetovne populacije tega pelikana gnezdi v tej laguni.

Biotska raznovrstnost

V zavarovanih območjih Dinaridskega loka živi več kot 5000 endemičnih rastlinskih in živalskih vrst:
• 170 plazilcev
• 78 dvoživk
• 253 vrst rib
• več kot 800 podzemnih žuželk
• V Jadranskem morju živi 9 vrst delfinov

Spoznajte vrednote naše narave

 
	© Dinarc Arc Ecoregion
Najdite podatke, zgodbe in primere dobre prakse kako lahko naravne vrednosti trajnostno izkoriščamo kot doprinos gospodarskemu i družbenemu razvoju naše regije.