Naj narava živi | WWF
© TEO LUCAS / GIGANTE AZUL / WWF

Ključni evropski predpisi varujejo našo najdragocenejšo naravo v Evropi. Obstoj našega rastlinskskega in živalskega sveta, kot tudi najbolj dragocenih naravnih območij, je odvisen od teh predpisov.

Na žalost, Evropska komisija želi omiliti te predpise in s tem razveljaviti leta napredka.

Več kot 520.000 ljudi je dalo glas za ohranitev okoljskih predpisov v okviru javnega posvetovanja Evropske komisije -  kar je največja udeležba v zgodovini EU!
Poskrbeli bomo, da vaš glas se sliši, tako v Komisiji kot v vaši vladi.

Končna odločitev o prihodnosti evropske narave bo sprejeta v Bruslju junija 2016. Do takrat bomo še naprej vodili kampanjo in vas redno obveščali o svojih dejavnostih.

© Scott Wylie

Pogled z vrha planine, ki vliva strahospoštovanje. Sprehod po tihih gozdovih. Nepričakovano srečanje z divjo živaljo. 
To so trenutki, zaradi katerih se počutimo žive. 

Trenutki, ko spoznamo, kako smo srečni, da živimo v državi, ki ima kraje, kjer ljudje in narava lahko še vedno uspevajo skupaj. 

Danes nas ima vedno več možnost doživeti takšne trenutke – ker narava živi in znova uspeva v žepih zavarovanih območjih v Evropi.
Toda zdaj je ta napredek ogrožen, ker bi lahko bili predpisi, ki ščitijo te kraje, omiljeni.
 
Več kot 500.000 ljudi je spregovorilo v imenu evropske narave in zahtevalo, da je naša naravna še naprej živi. 

Vsaj 77 % habitatov ter 60 % živalskih in rastlinskih vrst evropskega pomena ni v dobrem stanju.

Kiti, medvedi, orli, metulji ...V Evropi imamo čudovite divje živali. Vendar pa je kar 60% živali in rastlin ter 70% njihovih habitatov ogroženih

Pričakuje se, da se bodo trendi nadaljevali: večje zahteve po prostoru, vodi, energiji in hrani ogrožajo edinstvene vrste in nenadomestljive ekosisteme, kot so gozdovi, jezera, reke in morja. Glavne grožnje, kot so razvoj infrastrukture, intenzivno kmetijstvo in urbanizacija - se ne rešujejo učinkovito.  
 Zakoni, ki so ključni za ohranjanje narave v Evropi – direktivi o pticah in habitatih – so ključnega pomena, če želimo zaustaviti izgubo narave in graditi trajnostno prihodnost za nas in naše otroke.
 
Zaradi teh zakonov so se ogrožene vrste, kot so iberski ris, volk in rjavi medved, znova pojavile v naših pokrajinah. Zdaj je ta napredek ogrožen, saj bi lahko politiki omilili zakone, ki ščitijo te kraje in vrste.  Moramo jim povedati, da ohranijo te zakone močne, v kolikor želimo ohraniti naravo.

 

Narava nima meja – zavarovani habitati divjih živali ali ptic selivk pogosto segajo čez nacionalne meje. Zato je skupno evropsko varstvo narave smiselno. Evropa ima največjo mrežo zavarovanih območij na svetu – omrežje Natura 2000 – sestavljanko, ki pokriva 18 % evropskega ozemlja in 4 % njenega morskega območja.

Natura 2000 je kraj, kjer lahko ljudje in narava živita in uspevata skupaj.To je napreden način ohranjanja narave, in če se z njo pravilno upravlja, človeku omogoča, da živi v sožitju z naravo.


 

Natura 2000 je dobra za nas. Je temelj življenja in zagotavlja številne koristi za nas in naše gospodarstvo:
• narava prispeva k našemu boljšemu zdravju in dobremu počutju
• narava je idealen prostor za rekreacijo
• zagotavlja nam čisto vodo in zrak ter plodno zemljo za našo hrano
• ustvarja milijone delovnih mest, povezanih z naravo