#ProtectWater | WWF
© WWF

#ProtectWater

Voda je življenje. Brez zdravih rek, jezer in mokrišč ni pitne vode, ni življenja.
 
Evropske vodne vire ščiti evropska zakonodaja, vendar si mnogo nacionalnih vlad prizadeva oslabiti zakone. SKUPAJ jih moramo ustaviti. V javni razpravi želi Evropska komisija sedaj slišati tudi vaše mnenje. To je vaša edina priložnost, da glasno poveste, da zahtevate močno vodno zakonodajo.
 
Pripravili smo odgovore, kateri bodo zagotovili, da zakonodaja ostane takšna kot je. S klikom na ‘UKREPAJ ZDAJ’ boste vnesli svoje podatke, odgovori pa bodo v vašem imenu poslani Komisiji.

SVET BREZ DIVJINE?

Sladkovodni ekosistemi so med najbolj ogroženimi na svetu, kar potrjuje tudi WWF Poročilo o stanju planeta 2018.  Izobilje sladkovodnih vrst se je od leta 1970 do danes zmanjšalo za 83%. 

Situacija v Evropi ni prav nič boljša.

Narava se hitro regenerira če ji le damo priložnost. Ukrepati moramo ZDAJ! Reci NE svetu brez divjine. Uporabi spodnji obrazec in povej Evropski komisiji naj zakone, ki ščitijo naše vode ohrani močne in stroge!

SVET BREZ PIVA?

Veliko sestavin je potrebnih za izdelavo vašega najljubšega piva, a vse se začne s kvalitetno vodo. Na žalost kvaliteta evropskih vodnih virov strmo pada.
 
Evropski pravni okvir varuje reke, jezera, mokrišča, potoke in podtalnico. Zagotavlja, da države članice varujejo njihove vode in obnovijo, kar je že bilo uničeno. Leto 2027 je zadnji rok za izpolnitev ciljev Vodne direktive.
 
Medtem, ko to berete, se številne države članice trudijo oslabiti direktivo. MORAMO jih ustaviti! Povejte Evropski komisiji naj ohrani našo zakonodajo močno ter da SUHO, UMAZANO in LUKSUZNO PIVO ostanejo le del naše domišljije.

Po zadnjih podatkih kar 60% evropskih rek, potokov, jezer in mokrišč ni v dobrem stanju. Skozi generacije smo jih uničevali in onesnaževali, ter neodgovorno odvzemali velike količine vode.
 
Če bomo tako nadaljevali, bodo negativni učinki vidni povsod; od najmanjših, čisto vsakdanjih stvari, katere imamo za samoumevne, do celotnih industrijskih panog. Vplivalo bo tudi na nešteto vrst, ki za preživetje nujno potrebujejo vodne ekosisteme.
 
Evropska vodna zakonodaja ščiti naše vodne vire, vendar jo nacionalne vlade želijo zrušiti.
UKREPAJTE ZDAJ: povejte Evropski komisiji naj ohrani močno zakonodajo, ki ščiti naše vode!

Vsak je odigral svojo vlogo, vendar so naše vlade tiste, ki dopuščajo izkoriščanje naših rek, jezer in močvirij s trajnimi posledicami. Jezovi in druga infrastruktura (npr.  za hidroenergijo, zaščito pred poplavami in plovbo) uničujejo naravni tok reke in onemogočajo reprodukcijo nekaterih vrst. Netrajnostno kmetijstvo onesnažuje in porabi velike količine vode.
 
Z evropsko vodno zakonodajo so se nacionalne vlade zavezale končati uničevanje vodnih virov, vendar danih obljub niso izpolnile. Še huje, sedaj želijo zakonodajo še oslabiti!
 
UKREPAJTE ZDAJ: povejte Evropski komisiji naj ohrani močno zakonodajo, ki ščiti naše vode!

Zavrteti čas nazaj in preprečiti poslabšanje rek ne bo mogoče brez močne zakonodaje. V Evropi imamo močan zakon, ki ščiti naše reke, jezera, mokrišča, potoke, somornico in podtalnico – Okvirno vodno direktivo. Slednja zagotavlja tudi, da so vodni viri v slabem stanju, najkasneje do leta 2027 obnovljeni in oživljeni.
 
Medtem, ko to berete, se številne nacionalne vlade trudijo oslabiti zakonodajo. To bi bila katastrofa za naše reke, jezera in mokrišča, od katerih smo vsi odvisni.
 
UKREPAJTE ZDAJ: povejte Evropski komisiji naj ohrani močno zakonodajo, ki ščiti naše vode!