Indeks o stanju planeta | WWF
 
	©  Staffan Widstrand

Indeks o stanju planeta

Svetovna biotska raznovrstnost se zmanjšuje z zaskrbljujočo hitrostjo. Velikost populacij vretenčarjev, merjeno po indeksu o stanju planeta (LPI), so se v malo več kot 40 letih zmanjšale več kot za polovico.

LPI, ki meri trende v več tisoč populacijah sesalcev, ptic, plazilcev, dvoživk in rib po vsem svetu, kaže, da je med letoma 1970 in 2012 številčnost populacij upadla za 58 odstotkov. Če se bodo sedanji trendi nadaljevali, bi lahko do leta 2020 padec dosegel že dve tretjini.

 rel=
LPI INFO
© WWF

LPI 2016 črpa iz zbrike podatkov o velikosti populacije v daljšem časovnem obdobju za:

  • 4.658 spremljanih populacij 1.678 kopenskih vrst
  • 3.324 spremljanih populacij 881 sladkovodnih vrst
  • 6.170 spremljanih populacij 1.353 morskih vrst.

Podatki o vrsti ogroženosti so na voljo za približno tretjino upadajočih populacij. Glavne nevarnosti za te populacije so izguba in degradacija habitatov, na primer pretvorba naravnih območij za kmetijstvo, sledijo pa jim prekomerno izkoriščanje vrst, kot je netrajnostni ribolov.

Populacije kopenskih vrst so se med letoma 1970 in 2012 zmanjšale za 38 odstotkov. Večina zemeljske površine je sedaj spremenjena s strani človeka, kar je imelo velik vpliv na biotsko raznovrstnost.

Toda, zavarovana območja danes pokrivajo 15,4 odstotka zemeljske površine, kar je mogoče upočasnilo upad pri kopenskem indeksu v primerjavi z sladkovodnim in morskim indeksom.

LPI za sladkovodne vrste kaže največji padec, kar 81 odstotkov med letoma 1970 in 2012. Glavne grožnje so izguba habitatov in degradacija, npr. neposredni vplivi jezov in netrajnostno črpanje podzemnih vod, ter prekomerno izkoriščanje.

Populacije morskih vrst so se med letoma 1970 in 2012 zmanjšale za 36 odstotkov. Večina padca v morskem LPI je nastala med leti 1970 in 1980, po katerih se je trend stabiliziral.

Prekomeren ribolov je najpogostejša grožnja. Medtem ko nekateri ribji staleži, zaradi močnejših ukrepov trajnostnega upravljanja, kažejo znake okrevanja, je večina ribjih staležev, ki največ prispevajo k globalnemu ribolovu, bodisi v celoti ali prekomerno lovljena.

Za več informacij: Living Planet Index