Gozdovi | WWF

Gozdovi

 rel=
Perućica, prašuma u Nacionalnom parku Sutjeska (BiH)
© Sutjeska National Park

Gozdovi v številkah:

  • Gozdovi pokrivajo 31% celotne površine kopna
  • Gozdovi omogočajo hrano in zaslužek 1,6 milijardam ljudi 
  • Gozdovi so dom več kot 300 milijonom ljudi po vsem svetu
  • Trgovanje z gozdnimi sadeži in proizvodi je bilo leta 2004 ocenjeno na 327 milijard USD
  • Gozdovi so dom za 80% kopenske biotske raznovrstnosti
Trunks being processed at La Chonta timber company (member of Bolivia FTN - Forest and Trade ... 
	© WWF / Andrés UNTERLADSTAETTER
Trunks being processed at La Chonta timber company (member of Bolivia FTN - Forest and Trade Network).
© WWF / Andrés UNTERLADSTAETTER

Življenje v gozdu: širša slika

Če vas je kdo vprašal, kakšna je definicija gozda, takoj pomislite na drevesa...Drevesa sicer prevladujejo - to so največji organizmi, ki so tam prisotni, veliko jih je in so nepremični. Vendar pa je gozd skupnost ne le rastlin in živali, temveč tudi mikroorganizmov.

Če zmešamo nežive, abiotske dejavnike, kot sta zrak in voda, in zapletene odnose med organizmi in okoljem, šele tedaj prihajamo do pravega razumevanja tega ekosistema.
 

Več kot dve tretjini znanih kopenskih vrst


Več kot 30% površine Zemlje je pokrito z gozdovi. Gozdovi med najpomembnejšimi skladišči biotske raznovrstnosti na kopnem, saj v njih živi več kot dve tretjine znanih kopenskih vrst. K temu so še zatočišča za mnoge ogrožene vrste.
 

Gozdovi in ​​ljudje


Ljudje imajo veliko koristi od gozdov v mnogih pogledih, vključno z lesom pridobljinim iz stebel, živali za prehrano, travnike za pašo živine, rekreacijo in zdravstvene storitve za ljudi in še več.

Varuhi narave še vedno razpravljajo o tehnični definiciji gozdov. Po podatkih Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) gozd ne preneha biti gozd, če drevesa izginejo.

Čeprav je temu lahko tako, pa je pomembno, da razumemo, da je izguba zelenega pokrivala ogroža habitate in človeški obstoj na teh področjih.
 

Gozdni ekosistem


Gozd je zapleten ekosistem - biološki sistem z izrazito povezanostjo in medsebojnim prepletanjem bivalnega okolja (rastline, živali in mikroorganizmi) med seboj in na drugi strani z neživim, anorganskim okoljem (tlemi, zrakom, vodo, organski ostanki, skale).
 

Raznolikost gozdov in porazdelitev


Gozdovi so vseh velikosti in vrst - od severne tajge do tropskih deževnih gozdov. Najdemo jih na premikajočih se ledenikih (1), v sladkih in slanih vodah, na arktičnih gorskih pobočjih. Vrsta gozdov na določenem območju je odvisna od številnih elementov, vključno s podnebjem, tlemi, vodnimi izviri, deževnimi vzorci, izviri semena in človeškimi vplivi.

Kompleksni ekološki odnosi z gozdovi ljudem omogočajo, da imajo od njih koristi a različne načine. Vendar pa je poglobljeno razumevanje teh odnosov ključnega pomena za razvoj učinkovitega gospodarjenja z gozdovi ter oblikovanje pravil in predpisov.

(1) Izvor: Forest ecosystem by Bernard T. Bormann, Judy L. Meyer, Tim Schowalter, Everett Hausen. McGraw-Hill Encyclopedia of Science & Technology. 
Mountain gorilla Family interaction during midday rest.  
	© Martin Harvey / WWF
Mountain gorilla Family interaction during midday rest.
© Martin Harvey / WWF
 
	© Simon De Trey White
Cultivation of Non Timber Forest Products (NTFP's) is a major way forward in forest conservation.
© Simon De Trey White
 
	© WWF DCP Ukraine
Poplavne šume/Dunav
© WWF DCP Ukraine

Delo WWF-a

WWF dela na zaščiti gozdov že od same ustanovitve pred 60 leti. Današnje delo se osredotoča na ohranjanje preostalih gozdov in ter spodbujanje trajnostnega gozdarstva.
  •  
	© (c) WWF