Podnebne spremembe | WWF

Podnebne spremembe

Ekstremni dogodki, kot so veliki požari, poplave, erozija zemlje, nevihte in tropski vročinski valovi, pritegnejo pozornost medijev in javnosti na splošno. Statistične analize kažejo, da se je število teh dogodkov zaradi podnebnih sprememb povečalo.
 
Podnebje na Zemlji se je vedno spreminjalo. Do začetka industrijske revolucije se je podnebje spreminjalo zaradi sprememb naravnih okoliščin. Danes pa termin "podnebne spremembe" uporabljamo, ko govorimo o podnebnih spremembah, ki so se zgodile od začetka dvajsetega stoletja in so rezultat človeških dejavnosti.
 
Od leta 1990 je svet doživel 12 najtoplejših let odkar merimo in zapisujemo temperature . 11 najbolj vročih let, ki smo jih izmerili do danes: 1998 in 2005 (skupaj), 2002 in 2003 (skupaj), 2001, 1997, 1995, 1990 in 1999 (skupaj), 1991 in 2000 (skupaj).
 
Dokazano je, da se globalno segrevanje ne dogaja samo po sebi in da je posledica antropogenega (čoveškega) vpliva. V tem trenutku je povprečna temperatura Zemlje za 0,8 stopinje višja kot pred industrijsko revolucijo, ko ljudje začnejo množično uporabljati fosilna goriva in v ozračju kopičijo ogljikov dioksid.
 
Ogljikov dioksid (CO2), plin, ki ga sprosti izgorevanje premoga, nafte, naftnih derivatov in plina, ima najpomembnejši vpliv na globalno segrevanje. Približno 22 milijard ton ogljikovega dioksida spustimo v ozračje vsak dan, 700 ton vsako sekundo!
 
Ta trend emisij CO2 bi lahko do konca tega stoletja povišal povprečno Zemljino temperaturo za 1,4 do 6,4 °C. Znanstveniki menijo, da bi povečanje temperature nad 2 °C povzročilo nevarne podnebne spremembe in uničujoče vplive na rastlinske in živalske skupnosti.