S čim se bori naš planet? | WWF

S čim se bori naš planet?

WWF-ova prioritetna področja in vrste se soočajo z vrsto neposrednih in posrednih groženj, ki vključujejo:
 • Gradnjo cest in hiš (izguba habitatov, jezovi itd.)
 • Uvajanje invazivnih vrst
 • Masovni turizem (obalni razvoj)
 • Trgovina z divjimi živalmi in rastlinami
 • Onesnaženje (v morskem okolju, vpliva na vrste)
 • Podnebne spremembe (na vrste, gozdove, morsko okolje)
Naše delo na področju varstva narave se ukvarja neposredno s temi problemi. Vendar tu ni konec zgodbe...
 

Delo vzrokih na teh groženj

Le boj proti grožnjam ne bo dovolj, da bi ohranili biotsko raznovrstnost in zmanjšali človeški ekološki odtis. Prav tako je treba upoštevati, kateri so vzroki, ki so v ozadju teh groženj: sociološki, ekonomski in politični razlogi, ki omogočajo grožnje že v temeljih. Obstaja veliko takšnih vzrokov, ki so zapleteni in medsebojno povezani. Pet jih je še posebej pomembnih na globalni ravni zaradi prekomerne izrabe naravnih virov, onesnaževanja in podnebnih sprememb in so ključnega pomena pri doseganju dveh ciljev WWF: ohranjanja biotske raznovrstnosti in zmanjševanje ekološkega odtisa ljudi.

Včasih je težko razumeti, kako bi lahko gradnja turističnega naselja ogrozila neokrnjeno obalo, ali pa da z lovom lahko iztrebimo tigre. WWF in številne druge organizacije so imele velik uspeh pri varovanju določenih vrst in območij proti neprimernemu ali celo nezakonitemu razvoju in poslovanju.
 
A če želimo doseči dolgoročno zaščito biotske raznovrstnosti in trajnostno odtis, moramo iti do samih temeljev groženj: različnih dejavnikov, ki danes ogrožajo in omogočajo netrajnostne dejavnosti.
 
Na primeru turističnega kompleksa:

 • Ali lokalna ali nacionalna vlada daje prednost kratkoročnemu gospodarskemu razvoju zaradi dolgoročnemu in trajnostnemu razvoju?

 • Ali bodo turisti v prihodnosti želeli množični turizem ali okolju prijaznejše možnosti?

 • Ali investitor podpira kompleks zaradi hitrega in kratkoročnega zaslužka?

 • Ali so nacionalne zakonodaje tako šibke, da ne morejo zaščititi pomembnih naravnih območij?

 • Ali imajo turistične agencije standarde za zagotovitev, da se škodljive in okoljsko nesprejemljive dejavnosti ne izvajajo?

 To so osnovni vzroki, ki jih je treba upoštevati, da bi se razvoj in druge dejavnosti izvajale rutinsko na trajnosten način in v ustreznih območjih -tako ne bi rabili več biti posameznih bitk.

Zakoni i regulative

Nacionalni i mednarodni zakoni, regulative in zakonski okvirji, ki su povezani z npr. vodo, divjimi živalmi, gozdarstvom, ribištvom, uporabo zemlje, siromaštvom, razvojem, kmetijstvom, energijo in emisijami CO2.
 
Zakaj je to vzrok?
 
Taki zakoni, regulative in zakonski okvirji v veliki meri vplivajo na uspešnost varstva narave.

Financiranje s strani javnega sektorja

Finance namenjene okoljevarstvu in razvoju, ki jih nadzirajo vladne institucije, banke, nacionalne in regionalne razvojne banke, mednarodna pomoč, spodbude in programi podpore.

Zakaj je to vzrok?

Ti finančni instrumenti vplivajo na to, kje in kako se uporabljajo viri, in koliko se upoštevajo okoljska vprašanja.

Izbor izdelkov in odnos do narave

Zakaj je to vzrok?
 
Naša izbira je kaj bomo delali in kako bomo trošili naš denar. Ali bomo izbrali izdelke trajnostnega izvora, ekološko sprejemljive možnosti prevoza ali zeleno energijo. Vpliv naših kulturnih preferenc na prehrano, način, kako ravnamo z našo naravo, in naš odnos do konflikta med človekom in divjimi živalmi.

Prakse poslovanja

Velik vpliv na naravo imajo standardi, navodila in etičnost poslovnega sektorja, še posebej v kmetijstvu, ribištvu, gozdarstvu, papirni industriji, vodnemu sektorju, rudarstvu in energetiki. 
 
Zakaj je to vzrok?
 
Brez ekološko sprejemljivih standardov, poslovanja in industrije, ki dela v teh sektorjih, bomo verjetno povečali izgubo biotske raznovrstnosti in človeški odtis na okolje. 

Financiranje privatnega sektorja

Financiranje okoljskih problemovj, ki so pod nadzorom zasebnega sektorja, npr. zasebnih bank, pokojninskih skladov, zavarovalnih skladov in vlagateljev v gospodarstvo in industrijo.
 
Zakaj je to vzrok?
 
To financiranje vpliva na razvojne dejavnosti, podjetja in industrijo, prenos tehnologij in številne druge sektorje, ki imajo lahko nepovraten vpliv na okolje.
Z razumevanjem in sodelovanjem ključnih akterjev za temi problemi - organizacijami, poslovnimi sektorji, skupnostmi in posamezniki - bomo lahko bolje usmerjali svoje strategije, ukrepe in strokovno znanje ter čim bolje izkoristil naložbe v naše zmogljivosti.