Razlogi zaščite | WWF

Razlogi zaščite

Zavarovana območja so podlaga za ohranjanje biotske raznovrstnosti, ki ljudem zagotavlja različne gospodarske, družbene in kulturne koristi.

 
 
	© Irena Kavcic
Soča, Slovenija
© Irena Kavcic
 rel=
World Wildlife Fund launches global conservation campaign
© Breaking Belize News
Zavarovana območja so temelj državnih in mednarodnih strategij.

Vendar pa zaščitena območja zagotavljajo tudi neposredne in posredne koristi ljudem, ki postajajo vse bolj cenjene.
  • Prispevek k človeškemu blagostanju in trajnostnemu razvoju
Zavarovana območja so ključnega pomena pri zagotavljanju široke palete naravnih virov in storitev, potrebnih za dobrobit ljudi, kot so oskrba s pitno vodo in zdravili, prilagajanje podnebnim spremembam in zaščito pred naravnimi nesrečami. Te storitve in viri so še posebej pomembni za najrevnejše ljudi na svetu, ki se močno zanašajo na naravne vire za zaslužek, prehrano in zdravje. Uničevanje okolja spodbuja revščino in socialne spore in je velika ovira pri doseganju razvojnih ciljev tisočletja (Millennium Development Goals-MDGs) za izkorinjenje revščine in lakote, izboljšanje zdravja in doseganja okoljske trajnosti. Nasprotno, z ohranjanjem naravnih virov in storitev ter zagotavljanjem novih življenjskih priložnosti lahko zavarovana območja pomagajo zmanjšati revščino in spodbuditi trajnostni razvoj.
  • Zagotavljanje kulturnih in duhovnih ugodnosti
Zavarovana območja ponujajo priložnosti za rekreacijo ter kulturne in duhovne usluge za ljudi po vsem svetu. Na primer, biotska raznovrstnost se vse bolj priznava kot pomemben del vrednot določenega naroda, ki je primerljiva z dragocenimi kulturnimi znamenitostmi. Zavarovana območja, kot je Yellowstone National Park v Združenih državah Amerike ali rezervat Masai Mara v Keniji imajo enak odmev v glavah ljudi, kot recimo Taj Mahal ali katerdrala Notre Dame. Zaščita svetih in drugih duhovnih spomenikov je pomembna tudi za mnoge tradicionalne in občutljive družbe, vključno z mnogimi avtohtonimi ljudstvi.
  • Prihodnje koristi
Pri zagotavljanju obstoja neverjetne mreže življenja na našem planetu, bi lahko zavarovana območja bila od velike koristi v prihodnosti za ljudi po vsem svetu. Na primer, genska raznovrstnost je že priznana kot dragocen vir neodkritih zdravilnih spojin (za uporabo v medicini in farmacevtski industriji). Biomimikrija, v kateri se znanstveniki zanašajo na naravne modele in procese pri reševanju problemov ljudi, se zdi nov vir inovativnih idej in rešitev.
 
	© Antonio Busiello/WWF Guatemala/Mesoamerica
Coral Reef Belize
© Antonio Busiello/WWF Guatemala/Mesoamerica
Koralni grebeni niso le dom 25% celotnega morskega sveta, temveč ljudem vsako leto zagotavijo naravne vire in storitve v vrednosti 30 milijard dolarjev.

Ti viri in storitve vključujejo drstenje rib, ribolov in prihodek od turizma, obalno zaščito in medicinskih spojin. Koralni grebeni in njihovi prebivalci so prav tako tesno vpleteni v kulturno tradicijo številnih obalnih skupnosti po vsem svetu

VARSTVO NARAVE IN TRAJNOSTNI RAZVOJ

Konvencija o biološki raznovrstnosti (CBD – The Convention on Biological Diversity), je najpomembnejši poskus mednarodnega prizadevanja za ohranjanje in trajnostno rabo biotske raznovrstnosti v svetu. Koncvecnija priznava povezavo med biotsko raznovrstnostjo in trajnostnim razvojem, njeno delo na zavarovanih območjih (PoWPA – Programme of Work on Protected Areas) pa je delno usmerjeno v prizadevanja za zmanjševanju revščine in uveljavljanja trajnostnega razvoja ter podpira izponitev milenijskih razvojnih ciljev (MDG – Millennium Development Goals).