Reke, jezera in mokrišča | WWF

Reke, jezera in mokrišča

Sladko ali pitno vodo lahko opredelimo kot vodo z manj kot 0,5 ppt raztopljene soli (morska vode ali slana voda ima več kot 50 ppt).

Največja vira pitne vode sta dež in sneg.

Sladkovodni sistemi vključujejo reke, potoke, jezera, ribnike, podzemne vode, jamske vode, izvire, poplavne ravnice in mokrišča.

Viri sladke vode zagotavljajo vodo za pitje, kmetijstvo, prevoz, proizvodnjo elektrike in rekreacijo. Prav tako ustvarjajo habitate za mnoge živali in rastline.

Ne moremo živeti brez pitne vode.
 
	© Goran Šafarek / WWF
Amazon of Europe
© Goran Šafarek / WWF
 rel=
Map showing drainage basins for the major oceans and seas; grey areas are endorheic basins that do not drain to the ocean.
© en.wikipedia.org/wiki/User:Citynoise
 
	© WWF CEE
Floodplain restoration in the Danube basin. A fraction of the work is undertaken by WWF offices outside the Danube-Carpathian Region
© WWF CEE

"Oblika" sladke vode

Reke, ki jih vidimo, jezera, po katerih plujemo, močvirja, v katerih obtičimo - so tam, kjer so, zaradi fizične geografije, ki jih obkroža.
 
Te oblike fizične geografije imenujemo porečja.
 
Porečje je kopensko območje, kjer deževnica ali raztopljeni sneg teče navzdol v vodno površino, kot je reka, jezero, jez, izliv, močvirje, morje ali ocean. Zato porečje vključuje izvire in reke, ki nosijo vodo, kot tudi kopenske površine, iz katerih voda odteka v te kanale.
 
Porečje dejansko deluje kot lijak - zbira vso vodo na nekem območju in jo odvaja v vodne tokove.
 
Vsako porečje je topografsko ločeno od okoliških porečij z grebeni, hribi ali gorami.
 
	© Michel Gunther / WWF
Skadarsko jezero, Crna Gora
© Michel Gunther / WWF

Kje je voda?

Le 3% vse vode na Zemlji e sladka voda. Približno dve tretjini vode je zamrznjeno v ledenikih in polarnih kapah. Preostalo je večinoma podzemna voda in le 0,3% je dejansko površinske vode.

Sladkovodne jezera vsebujejo sedem osmin te površinske sladke vode. V rekah je le majhna količina.

Atmosfera vsebuje 0,04% vode.
Pasterze Glacier lies in the Hohe Tauern mountain range of the Austrian Alps. 
	© Michèle DÉPRAZ / WWF
Pasterze Glacier lies in the Hohe Tauern mountain range of the Austrian Alps.
© Michèle DÉPRAZ / WWF