Sesalci, ptice, plazilci in ribe | WWF

Sesalci, ptice, plazilci in ribe

Čeprav so znanstveniki do zdaj opisali le približno dva milijona vrst, se ocenjuje, da Zemljo naseljuje med pet in sto milijonov različnih vrst. Ta neverjetna biotska raznovrstnost našega planeta ne samo da bogati naše življenje, ampak je tudi nujna za naše preživetje.

Naučite se več o nekaterih vrstah in o tem, kaj lahko storimo, da zagotovimo njihovo preživetje.


Na spletni strani WWF je seznam vrst, ki so v fokusu dela WWF. Nekatere vrste so takšne, ki jih WWF imenuje prioritetne vrste. Prioritetnea vrsta predstavlja eno od ekološko, gospodarsko in kulturno najpomembnejših vrst na našem planetu. WWF si zato prizadeva zagotoviti, da lahko te vrste še naprej živijo in uspevajo v svojih naravnih habitatih.

Globalnega pomena: Nekatere vrste so globalnega pomena in so označene z rdečo zvezdico *

Regionalnega in lokalnega pomena: Naše delo se osredotoča na nekatere vrste na regionalni in lokalni ravni.

 
Tiger Day 
	© National Geographic stock/Michael Nichols/WWF
Tiger Day
© National Geographic stock/Michael Nichols/WWF
© Goran Šafarek / WWF © Susan A. Mainka / WWF © naturepl.com  / Edwin Giesbers / WWF © naturepl.com / Edwin Giesbers / WWF © Wayuphong JITVIJAK / WWF Thailand © Troy Mayne © naturepl.com / Mark Carwardine / WWF © Flickr user Iwona Kelly