Kontakti | WWF

Kontakti

Če želite zastaviti vprašanje, ali imate kakšno idejo, se obrnite na nas!

WWF Adria
Zelinska 2
10 000 Zagreb
Hrvaška
Tel: +385 1 5509 623
Fax: +385 1 4577 229
e-mail: info@wwfadria.org

direktor / director:
 
dr. Deni Porej
e-mail:
dporej@wwf.panda.org
 
vodje oddelkov / senior management team:
 
Petra Boić Petrač
vodja oddelka za komunikacije / communications manager
 
Andrea Štefan
vodja oddelka za politike in zagovarjanje biotske raznovrstnosti / biodiversity policy and advocacy manager 
e-mail: astefan@wwfadria.org
 
Petra Remeta
vodja oddelka za slatkovodne ekosisteme / freshwater program manager 
e-mail: premeta@wwfadria.org

Leon Kebe
vodja oddelka za zavarovana območja / protected areas program manager
e-mail: lkebe@wwfadria.org
 
Danijel Makovac
vodja oddelka za finance in administracijo / finance and administration manager
e-mail: dmakovac@wwfadria.org 


komunikacije / communications:
 
Bojan Stojanović
komunikacije / communications officer

Martina Šubašić
komunikacije in partnerstva / communications and corporate relations officer
e-mail: msubasic@wwfadria.org  
 
Denis Povijač
komunikacije / communications officer


ohranjanje narave / conservation:

Stella Šatalić
vodja projektov / projects manager
e-mail: ssatalic@wwfadria.org
  
Irma Popović Dujmović
koordinatorica projektov / project officer
  
Ivana Korn Varga
koordinatorica projektov / project officer
e-mail: ikorn@wwfadria.org 
 
Branka Španiček
koordinatorica projektov / projects officer
e-mail: bspanicek@wwfadria.org 

Kasandra-Zorica Ivanić
koordinatorica projektov / project officer
e-mail: kivanic@wwfadria.org

Danijel Kanski
strokovni sodelavec za ribištvo / fishery and seafood officer
e-mail: dkanski@wwfadria.org

Mosor Prvan

strokovni sodelavec za vprašanja morja / marine officer
e-mail: mprvan@wwfadria.org  

Patrik Krstinić 
strokovni sodelavec za vprašanja morja / marine officer
e-mail: pkrstinic@wwfadria.org

Filip Bukša
strokovni sodelavec za vprašanja morja / marine officer
e-mail: fbuksa@wwfadria.org

Marija Kukec
projektna asistenka / projects assistant
e-mail: mkukec@wwfadria.org 

administracija / administration:

Anja Trutina 
projektna administratorka / project administrator
e-mail: atrutina@wwfadria.org

Valerija Bahlen Gojković
projektna administratorka / project administrator
e-mail: vbahlen@wwfadria.org

Irena Mikulić
računovotkinja / accountant
e-mail: imikulic@wwfadria.org

Lana Jurić
administrativna tajnica / office assistant
e-mail: ljuric@wwfadria.org

Predstavništva WWF-a v regiji

BiH: Dinarica

Zoran Mateljak, predstavnik WWF-a v BiH, zmateljak@wwfadria.org
Hilary Drew Cottrill, komunikacije, hcottrill@wwfadria.org
Mato Gotovac, koordinator projektov, mgotovac@wwfadria.org
Djordje Stefanović, koordinator projektov, djstefanovic@wwfadria.org
Zrinka Delić, koordinator projektov, zdelic@wwfadria.org
Anesa Markin, administracija, amarkin@wwfadria.org
Brankica Ždero, administracija, bzdero@wwfadria.org

KOSOVO: Ecopana

Redon Rezniqi, predstavnik WWF-a na Kosovu, rrezniqi@wwfadria.org
Ardian Nrecaj, komunikacije, anrecaj@wwfadria.org
Mimoza Selani Munishi, administracija, mselani@wwfadria.org

SRBIJA: Svetska organizacija za prirodu

Duška Dimović, predstavnik WWF-a v Srbiji, ddimovic@wwfadria.org
Goran Sekulić, politike i zagovarjanje, gsekulic@wwfadria.org
Sonja Badjura, projektni koordinator, sbadjura@wwfadria.org
Vesna Maksimović, projektni koordinator, vmaksimovic@wwfadria.org
Nenad Sović, administracija, nsovic@wwfadria.org

ALBANIJA: 

Anila Boshnjaku, politike i zagovarjanje, aboshnjaku@wwfadria.org