Albanija | WWF

Albanija

Albanija se nahaja na južnem delu regije Dinarskega loka in si prizadeva postati članica EU. Ta dežela čudovite narave združuje Jadransko in Jonsko obalo s celinskim delom Zahodnega Balkana. V Albaniji najdete spektakularno obalno pokrajino, visoke gore, območja različnih tradicij in običajev kot tudi območja še vedno nedotaknjene narave. Vse te lastnosti povezujejo z Albanijo z Dinarskim lokom in še bolj pomembno – ljudje, ki živijo na tem območju, so obdani z istim naravnim okoljem in si delijo podobne izzive kot drugi ljudje v regiji.

WWF v Albaniji deluje že več let in se ukvarja s problematiko zaščitenih morskih območij, izboljšanjem upravljanja zavarovanih območij in delom na trajnostni hidroenergiji. WWF izvaja projekte v Albaniji s partnersko organizacijo INCA (Institue of Nature Conservation in Albania).
 
Sladkovodni habitati
Da bi zagotovili trajnost sladkovodnih ekosistemov je leta 2011 WWF pričel s pobudo za trajnostno hidroenergijo Dinarskega loka (projekt DASH) s ciljem izboljšati način sprejemanja odločitev o prihodnosti hidroenergetske infrastrukture in delovanja obstoječih hidroelektrarn.

V Albaniji si WWF prizadeva identificirati reke izrednega pomena, ki bi jih morali razglasiti kot »območja izključitve«, upoštevati Hydropower Sustainability Assessment Protocol za načrtovane hidroelektrarne in ozaveščati o alternativnih virih energije.

Karto najbolj dragocenih porečij v Albaniji si lahko prenesete tukaj.
 
Morska območja
Večino morskega dela pokriva projekt Sustainable Economic Activities SEA-Med Project, katerega cilj je povečati ozaveščenost o koristih zaščitenih morskih območij (MPAs) tako za domačine kot turiste, ki jih obiščejo. Trenutno se največ pozornosti namenja morskemu narodnemu parku Karaburun Sazan, kjer se dela na razvoju trajnostnega turizma.
 
 
Zavarovana območja
Delo na zavarovanih območjih v Albaniji se je začelo preko projekta Parki Dinarskega loka – Albanija, znotraj katerega je posebna pozornost namenjena krepitvi zmogljivosti zaposlenih v narodnih parkih, vzpostavljanju združenja albanskih zavarovanih območij in postopnega uvajanja trajnostnega turizma v albanske parke. Prav tako smo delali na promociji albanskih narodnih parkov kot zaželene destinacije za tuje in domače turiste.