Bosna in Hercegovina | WWF

Bosna in Hercegovina

Bosna in Hercegovina (BiH) se nahaja v osrednjem delu regije Dinarskega loka, njen največji del predstavljajo planine in visoki kras, pokriti z gozdovi in pašniki. V Bosni se prepletajo številne geografske regije, od Jadranske do Alpske in nižinske, ki ustvarjajo različne habitate z veliko endemičnimi in redkimi vrstami. BiH je bogata z vodnimi viri in njene reke ustvarjajo spektakularne ter divje kanjone, stekajo pa se v ene zadnjih sredozemskih mokrišč, kot so Hutovo blato in delta Neretve. BiH je dom enega redkih ostankov evropskega pragozda – Pragozd Perućica, ki se nahaja v Narodnem parku Sutjeska.
 
WWF v BiH deluje že več let, predvsem na področju izboljšanja trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, rekami in močvirji.
 
Sladkovodni habitati
Da bi zagotovili trajnost sladkovodnih ekosistemov je WWF v letu 2011 pričel s pobudo za trajnostno hidroenergijo v Dinarskem loku (projekt DASHI) s ciljem izboljšati način sprejemanja odločitev o prihodnosti hidroenergetske infrastrukture in delovanja obstoječih hidroelektrarn.
 
WWF si v BiH prizadeva identificirati reke izrednega pomena, ki bi jih morali razglasiti za »območja izključitve«. Naše delo je usmerjeno k ohranjanju Krajinskega parka Hutovo Blato (z Ramsarsko konvencijo zaščiteno mokrišče) in Livanjskega polja, Ramsarskega območja, ki je kombinacija mokrišč, šotišč in travnikov, v katerih živijo številne endemične in redke vrste.
 
Karto najbolj dragocenih porečij v Bosni in Hercegovini si lahko prenesete tukaj.
 
 
Gozdovi
IKEA, tovarna skandinavskega modernega pohištva in notranje opreme, in WWF sta leta 2012 začela  z izvajanjem projekta »Spodbujanje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi kot podpora trajnostnemu razvoju v Bosni in Hercegovini«, v katerem delajo skupaj s predstavniki pristojnih ministrstev in študentov gozdarstva za spodbujanje odgovornega gospodarjenja z gozdovi Bosne in Hercegovine. IKEA in WWF sta poleti leta 2013 zaključila FSC certificiranje 56.000 hektarjev gozdov Tuzlanskega kantona, projekt pa je bil v letu 2014 podaljšan za dve leti. Tokrat je poudarek na razvoju enotnega državnega FSC standarda, certifikaciji gozdov Fojnice in Kreševa v Srednjebosanskem kantonu ter v prizadevanjih za prilagoditev Zakona o gozdovih v Federaciji Bosne in Hercegovine.
 
Zavarovana območja
WWF na zaščitenih območjih v BiH deluje preko »Parki Dinaridov – mreža zavarovanih območij Dinaridov«, ki je nastal kot produkt projekta Parki Dinarskega loka, znotraj katerega je posebna pozornost namenjena krepitvi zmogljivosti zaposlenih v narodnih parkih in uvajanja principa ter aktivnosti trajnostnega turizma v parkih Bosne in Hercegovine. Prav tako smo delali na promociji BiH parkov kot zaželene destinacije za tuje in domače turiste.