Črna gora | WWF

Črna gora

Črna gora se nahaja v južnem delu regije Dinarskega loka in je geografsko zelo raznolika: od visokih gora na severu, preko ravnic v srednjem delu, ki grobo izginjajo proti jugu, kjer se Lovćen in Orjen hitro spuščata v Boko Kotorsko, ki predstavlja velik odprt izhod na Jadransko morje. Črna gora se ponaša z naravnim bogastvom, zlasti sladkovodnimi ekosistemi. Na meji med Črno goro in Albanijo je Skadarsko jezero, največje jezero na Balkanu in mednarodno varovano mokrišče ter pomemben habitat za ptice, medtem ko je soteska reke Tare za sotesko reke Colorado drugi najgloblji kanjon na svetu.
 
WWF v Črni gori deluje že več let, zlasti na področju izboljšanja trajnostnega upravljanja rek in mokrišč ter zaščitenih območij. Večino projektov v Črni gori izvajamo s partnersko organizacijo Green Home.
 
Sladkovodni habitati
WWF je v letu 2011 pričel s pobudo za trajnostno hidroenergijo v Dinarskem loku (projekt DASHI) s ciljem izboljšati način sprejemanja odločitev o prihodnosti hidroenergetske infrastrukture in delovanja obstoječih hidroelektrarn.
 
V Črni Gori si WWF prizadeva identificirati reke izrednega pomena, ki bi jih morali razglasiti za »območja izključitve«. To še posebej velja za reko Moračo in od njenih voda odvisno Skadarsko jezero. Prizadevamo si tudi za spodbujanje izvajanja metodologije ekološkega pretoka (e-flow) pri izgradnji malih hidroelektrarn.
 
Karto najbolj dragocenih porečij v Črni Gori si lahko prenesete tukaj.
 
Zavarovana območja
Zavarovana območja so naša prioriteta v vsej regiji, zato smo v Črni Gori vseh pet nacionalnih parkov v vključili v združenje »Parki Dinaridov – mreža zavarovanih območij Dinaridov«. Sedež združenja se nahaja v Podgorici, v javni ustanovi Narodni parki Črne Gore. S črnogorskim narodnim parkom Biogradska Gora delamo na uvajanju načel trajnostnega turizma preko nominacije za evropski certifikat za trajnostni turizem Federacije Europarc.