Slovenija | WWF

Slovenija

Slovenija se nahaja na stičišču Alp, Dinaridov, Panonske nižine in Sredozemlja ter predstavlja zahodni rob območja Dinarskega loka. Slovenija je znana po svojih gozdovih, ki pokrivajo več kot polovico njenega ozemlja, ter krasu, podzemnem svetu, ki skriva najlepše podzemne galerije v Evropi, kot so Postojnska jama in Škocjanske jame. Razlike v reliefu kot tudi dejstvo, da se Slovenija razteza preko štirih biogeografskih območji, so omogočili njeno veliko bogastvo rastlinskih in živalskih vrst.
 
WWF deluje v Sloveniji že več let, zlasti na področju izboljšanja trajnostnega upravljanja rek in zavarovanih območij.
 
Sladkovodni habitati
WWF je v letu 2012 začel izvajati projekt Save the Alpine Rivers, da bi se zagotovilo varstvo zadnjih nedotaknjenih rečnih odsekov in revitalizacijo delov rek posebnega ekološkega pomena, ki so bili v preteklosti prizadeti zaradi gradnje infrastrukture in hidroelektrarn.
 
Skupaj z mrežo nevladnih organizacij izvajamo akcijo Save the Soča, s katero se trudimo pred nadaljnjo regulacijo in izgradnjo hidroelektrarn zaščititi povirji reke Soče in Idrijce kot enega zadnjih nedotaknjenih rečnih sistemov v Alpah.
 
Slovenija je del bodočega Unescovega Čezmejnega rezervata biosfere Mura-Drava-Donava. Mura je ena izmed redkih evropskih rek, katere naravne karakteristike ne omogočajo gradnje velikih hidroelektrarn. Zato je pod velikim pritiskom hidroenergetskega sektorja za razvoj malih hidroelektrarn. WWF in lokalni partnerji, kot so organizacija Moja Mura, nasprotujejo tem načrtom in se zavezujejo k trajnostnemu razvoju območja s pomočjo turizma in ribištva ter razglasitve območja kot »območja izključitve« za hidroelektrarne.
 
Študijo najbolj dragocenih porečij v Alpah si lahko prenesete tukaj.