Srbija | WWF

Srbija

Srbija se nahaja na križišču kontinentalnih in panonskih biogeografskih regij in predstavlja vzhodni rob Dinarskega loka. Zanjo so značilne prostrane ravnice na severu, rečne doline in hribi v osrednjem delu ter gore, bogati kanjoni, soteske, jame in ohranjeni gozdovi na jugu. Specifičen geografski položaj na stičišču srednjeevropskih in sredozemskih vplivov ter velika raznolikost geoloških, geomorfoloških, hidroloških, klimatskih in pedoloških značilnosti je razlog za izjemno bogato biotsko raznovrstnost Srbije.
 
WWF v Srbiji aktivno deluje že od leta 2009 predvsem na zaščiti sladkovodnih ekosistemov in zavarovanih območij kot tudi na razvoju izobraževalnih programov za trajnostni razvoj.
 
Sladkovodni habitati
WWF je v letu 2011 začel dvoletni projekt »Obnova mokrišč na območju Mure, Drave in Donave.« V okviru projekta so bila doslej obnovljena mokrišča na območju Štrbac v Posebnem naravnem rezervatu »Zgornje Podonavje«, načrtovana pa je še obnova območij Šarkanj in Bestrement, ki so bili del nekdanje poplavne ravnice reke Donave.
 
PNR »Zgornje Podonavje« predstavlja eno najpomembnejših mokrišč v srednjem toku Donave in je del prihodnjega Unescovega Čezmejnega rezervata biosfere Mura-Drava-Donava, poznanega kot Evropska Amazonija, ki se razprostira na ozemlju Avstrije, Slovenije, Hrvaške, Madžarske in Srbije. Z regulacijo rečnih vodotokov vzdolž reke Donave za namene plovbe, kmetijstva, eksploatacije gramoza in izgradnje jezov je bilo v zadnjih 150 letih uničeno več kot 80 % naravnih mokrišč kot tudi biološko najbolj produktivni habitati in z njimi veliko vrst rastlin in živali. Mokrišča zagotavljajo številne ekosistemske storitve, kot so blažitev posledic poplav, zagotavljajo življenjski prostor za drstenje rib in čiščenje vode, njihova zaščita in obnova pa sta glavni poudarek dejavnosti WWF v Srbiji in v regiji.
 
V okviru projekta »Ohranimo reke v porečju Donave« deluje WWF na povezovanju sektorja upravljanja z vodami in varstva narave za prihodnje celovito upravljanje porečja Donave. WWF se zavezuje, da se v EU in nacionalno zakonodajo, ki podpira razvoj hidro energetike, vključijo cilji zaščite okolja, ki bi se uskladili z naravovarstveno zakonodajo. V okviru projekta so identificirani najpomembnejši sladkovodni ekosistemi, posledično tudi območja z izrednim bogastvom biotske raznovrstnosti pomembne za zagotavljanje ekosistemskih storitev, na katerih ni potrebe po gradnji novih elektrarn.
 
V okviru regionalnega partnerstva »Za živo Donavo« bo v šestih državah Podonavja do leta 2020 obnovljenih 53 kvadratnih kilometrov mokrišč in poplavnih območij vzdolž Donave. Pobuda se izvaja v sodelovanju s Coca-Colo, njen bistven element pa je »Vodna turneja« – potujoča  interaktivna razstava, ki opozarja na pomen vode kot naravnega vira, vodnih ekosistemov in potrebo po zaščiti in obnavljanju mokrišč.
 
Zavarovana območja
Delo WWF na zavarovanih območjih v Srbiji je še posebej razvidno s povezovanjem zavarovanih območij, delom na uvajanju načel trajnostnega turizma v zavarovana območja, izobraževanju in izmenjavi izkušenj, kot tudi s promocijo naravnih dobrin.
 
WWF je skozi projekt »Parki Dinarskega loka«, ustanovitvijo združenja »Parki Dinaridov – mreža zavarovanih območij Dinaridov« ustvaril platformo zavarovanih območij, prek katere se povezujejo vsi parki v regiji. Posebna pozornost je bila namenjena oceni koristi zavarovanih območij (PA BAT), uvajanju načel trajnostnega turizma v zavarovana območja, podnebnim spremembam, izmenjavi izkušenj in izobraževanju, kot tudi promociji parkov.
 
Narodni park »Fruška gora« in PNR »Zgornje Podonavje« sta prvi zaščiteni območji v Srbiji, ki sta pridobili evropski certifikat za trajnostni turizem Federacije Europarc (Euroepan Charter for Sustainable Tourism) in se zato vpisali na prestižni seznam zaščitenih območij v Evropi. Trajnostni turizem povezuje varstvo narave, ljudi in razvoj ter je bistvenega pomena za preživetje izredne biotske raznovrstnosti, ki se nahaja v zavarovanih območjih po vsej Srbiji.
 
WWF trenutno razvija programe usposabljanja v petih zavarovanih območij v Srbiji – Narodni park »Fruška Gora««, »Đerdap« in »Tara«, Posebni naravni rezervat »Zgornje Podonavje« in Zavarovano območja »Avala«.
 
Za dodatne informacije o delu WWF v Srbiji kliknite tukaj.