Home | WWF
 
	© WWF
Žutoperajna tuna, Filipini
© WWF

Zonat e mbrojtura për natyrë dhe njerëz

Në Tetor të vitit 2015 WWF Adria ka filluar projektin e quajtur „Zonat e mbrojtura për natyrë dhe njerëz“ (Protected Areas for Nature and People, PA4NP). Në Kosovë peizazhi i mbrojtur Gërmia do të zhvillohet si park urban, si shembull i zonave të njëjta në hapësira urbane për promovimin e mbrojtjes së natyrës. Në vitin e dytë është planifikuar zhvillimi i aktiviteteve në Shqipëri. Mësoni më shumë!
 
 
	© WWF International
WWF International Corporate Partnerships Report 2014
© WWF International

WWF DHE SEKTORI I BIZNESIT

Mësoni më shumë se si kompania/korporata juaj mund të bëjë biznes në mënyrë të qëndrueshme, duke bërë ndryshime të mëdha për mbrojtjen e natyrës dhe të promovoni biznesin tuaj.

WWF-i ka eksperiencë shumëvjeqare në partneritet me shumë korporata botërore sikur: H&M, IKEA, The Coca Cola Company, Nike, Hilton Hotels, Volvo, Marks and Spencer, SPAR, TetraPak si dhe shumë tjera!