Gjitarët, shpezët, zvarranikët dhe peshqit | WWF

Gjitarët, shpezët, zvarranikët dhe peshqit

Edhe me qenë se shkencëtarët kanë përshkruar rreth dy milion specie, vlerësohet që në Tokë banojnë prej pesë deri njëqind milion specie të ndryshme. Ky diversitet biologjik i planetit tonë jo që vetëm pasuron jetët tona por edhe është i domosdoshëm për mbijetesën tonë.

Mësoni më shumë për disa nga speciet e ndryshme dhe çka ne mund të bëjmë të sigurojmë mbijetesën e tyre.
Në web faqen e WWF-it është regjistri i specieve që pak apo më shumë janë të përshkruara në web faqet e WWF-it.
 
Prioritet global: Disa specie janë në prioritet global dhe janë të shënjuara me yll të kuq *
 
Prioritet regjional dhe lokal: Puna e jonë është e drejtuar edhe ndaj disa specieve në nivel regjional dhe lokal.