Mund të na ndihmoni! | WWF

Mund të na ndihmoni!

 rel=
Mobilizacija ljudi neophodna je kako bi donosioci odluka promijenili mišljenje
© Nikada
Politikanët janë të zgjedhur që të përfaqësojnë dhe mbrojnë interesat e njerëzve, dhe ata reagojnë ndaj gjërave që njerëzit brengosen. Që të arrijmë ndryshime të vërteta politike, është i domosdoshëm mobilizimi i publikut. Përmes rrjetit të WWF-it ne përfshijmë qindra njerëz me peticione, protesta publike dhe e-veprime që kanë ndikim të rëndësishëm në vendime politike kyçe.

Edhe ju mund të ndihmoni. Na u bashkoni!
 
 
	© Ratko Mavar
Sat za planet Zemlju pred Zagrebačkom katedralom
© Ratko Mavar

Ora e planetit Tokë

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Text-to-speech function is limited to 100 characters