Kontakti | WWF

Kontakti

WWF Adria ka selinë në Zagreb, Kroaci. Drejtoni tek ne çdo pyetje që keni!


WWF Adria
Zelinska 2
10 000 Zagreb
Kroaci
Tel: +385 1 5509 623
Fax: +385 1 4577 229
e-mail: info@wwfadria.orgPartner i WWF-it në Kosovë është organizata Ecopana.  Na u lajmëroni për bashkëpunim ose për komente...

Ecopana
rr. Zagrebit 1
10 000 Prishtinë
Kosovë

Drejtor: Redon Rezniqi, rrezniqi@wwfadria.org
Telefon: +386 49 245 800

Zyrtar për Komunikim: Ardian Nrecaj, anrecaj@wwfadria.org
Telefon: +386 49 554 198

Financa dhe Administratë: Mimoza Selani Munishi, mselani@wwfadria.org

Personeli i WWF Adria: 

director:
 
dr. Deni Porej
e-mail: 
dporej@wwf.panda.org
 
ekipi i lartë udhëheqës / senior management team:

Petra Boić Petrač
menaxhere për komunikim / communications manager
e-mail: ppetrac@wwfadria.org
 
Andrea Štefan
menaxhere për politika dhe advokim / policy and advocacy manager 

Petra Remeta
menaxhere e programit të ujërave të ëmbla / freshwater program manager
e-mail: premeta@wwfadria.org
 
Leon Kebe
Menaxher i programit për zonat e mbrojtura / protected areas program manager
e-mail: lkebe@wwfadria.org
 
Danijel Makovac
menaxher për financa dhe administratë / finance and administration manager
e-mail: dmakovac@wwfadria.org 

asistente administrative:

Lana Jurić
asistente administrative / office assistant
e-mail: ljuric@wwfadria.org