Kontakti | WWF

Kontakti

WWF Adria ka selinë në Zagreb, Kroaci. Drejtoni tek ne çdo pyetje që keni!


WWF Adria
Zelinska 2
10 000 Zagreb
Kroaci
Tel: +385 1 5509 623
Fax: +385 1 4577 229
e-mail: info@wwfadria.orgPartner i WWF-it në Kosovë është organizata Ecopana.  Na u lajmëroni për bashkëpunim ose për komente...

Ecopana
rr. Zagrebit 1
10 000 Prishtinë
Kosovë

Fabien Techene, ftechene@wwfadria.org
Zyrtar për Komunikim: Ardian Nrecaj, anrecaj@wwfadria.org
Telefon: +386 49 554 198
 

Personeli i WWF Adria: 

director:
 
dr. Deni Porej
e-mail: 
dporej@wwf.panda.org
 
senior management team:

Petra Boić Petrač
communications and brand manager
e-mail: ppetrac@wwfadria.org
 
Petra Remeta
Conservation Programs Manager
e-mail: premeta@wwfadria.org
 
Gordana Hruševar
Operations / Finance and Administration Manager
e-mail: ghrusevar@wwfadria.org 
 

program managers:

Zoran Mateljak

Freshwater Program Manager
e-mail: zmateljak@wwfadria.org
 
Marko Pećarević
Protected Areas Program Manager
e-mail: mpecarevic@wwfadria.org
 
Danijel Kanski
Marine Program Manager
e-mail: dkanski@wwfadria.org
 
Andrea Štefan
Wildlife Program Manager 

Duška Dimović
Climate Change Program Manager
e-mail: ddimovic@wwfadria.org
 
​Data Protection Officer (DPO):

Branka Mohorić
Accountant/Project Administrator
e-mail: bmohoric@wwfadria.org