Rekordan broj građana Europske unije poziva na zaštitu prirode | WWF

Rekordan broj građana Europske unije poziva na zaštitu prirode

Posted on 23 July 2015
Thank you for defending Europe's nature
Do nedjelje se očekuje sudjelovanje pola milijuna Europljana u kampanji Krik za prirodu
© WWF
ZAGREB - Gotovo pola milijuna građana (konačan broj dostupan na www.naturealert.eu/hr) pozvalo je Europsku komisiju da spasi europske propise za zaštitu prirode (Direktiva o staništima i Direktiva o pticama) u javnom savjetovanju - najveći broj odgovora dosada postignut u povijesti Europske Unije (1). Javno savjetovanje zatvara se u nedjelju, 26. srpnja u ponoć, nakon što je Komisija u četvrtak produžila rok za 48 sati.
Glavne organizacije za zaštitu okoliša (2) lansirale su u svibnju kampanju „Krik za prirodu“ (3) kao odgovor na prijedlog Komisije da se procjeni treba li postojeće zakone za zaštitu prirode u EU mijenjati. Kampanja se zalaže za poboljšanje provedbe i primjene postojećih pravila utvrđenih propisima, poznatih kao Direktiva o pticama i Direktiva o staništima.
Uz pola milijuna građana*, više od 120 nevladinih organizacija za zaštitu okoliša i gospodarski subjekti, poslali su jasnu poruku europskim donositeljima odluka: „Propise o zaštiti prirode u EU ne treba mijenjati.“
Ti propisiPropisi štite više od 1000 ključnih vrsta i preko 27.000 prirodnih staništa u Europi. Njima se pripisuju zasluge za očuvanje brojnih najprepoznatljivijih europskih vrsta kao što su sivi vuk, orao štekavac i obični tuljan (4). Kao rezultat toga, EU danas je dom najveće ekološke mreže Natura 2000, koja pokriva gotovo petinu površine EU.
Znanstveni dokazi pokazuju (5) da propisi učinkovito štite ključne ugrožene vrste i staništa te pridonose društveno-gospodarskom razvoju lokalnih zajednica i regija.
Usporedo s javnim savjetovanjem (6), Komisija se konzultirala s različitim grupama dionika, uključujući tijela državne uprave, vlasnike i korisnike zemljišta, poslovne zajednice i nevladine organizacije za zaštitu okoliša. Većina dokaza podržava europske propise za zaštitu prirode no ukazuje na potrebu za boljom provedbom u zemljama članicama te za povećanjem sredstava za očuvanje prirode. Vrlo malo dionika dovelo je u pitanje propise u njihovom sadašnjem obliku i zatražilo reviziju: neki predstavnici poljoprivrednog sektora, udruženje privatnih vlasnika šuma i industrijski ribolovni lobi.
S druge strane snažna potpora izražena je od strane ostalih gospodarstava,  posebno od:, operatera električne mreže, ekološke poljoprivrede i turizma, cementne industrije i dr.
Geneviève Pons, direktorica WWF-ovog europskog programskog ureda rekala je u ime koalicije ''Krik za prirodu'': U vrijeme ozbiljnih testova za Europsku uniju, ogromna podrška europskim propisima o zaštiti prirode koja dolazi iz svih krajeva kontinenta pokazuje da se ljudi mogu okupiti i braniti ono što im je zaista bitno. Europljani brinu o svojoj prirodi i propisima Unije koji je štite. Sada je vrijeme da Komisija prihvati dokaze i izradi plan za zaštitu prirode koji će se temeljiti na većim financijskim sredstvima i snažnijoj provedbi zakona''.
Potpuni rezultati konzultacija očekuju se u jesen 2015., a konačna odluka o budućnosti europskih propisa za zaštitu prirode očekuje se do lipnja 2016. „Krik za prirodu“ u Hrvatskoj su provodile organizacije WWF Adria, BIOM, Zelena akcija i lokalni partneri, te se zahvaljuju svima koji su se uključili u kampanju.
Thank you for defending Europe's nature
Do nedjelje se očekuje sudjelovanje pola milijuna Europljana u kampanji Krik za prirodu
© WWF Enlarge