Junckerova komisija mora prestati s 1000 dana neizvjesnosti | WWF

Junckerova komisija mora prestati s 1000 dana neizvjesnosti

Posted on 03 June 2016
Pojačajmo zvuk prirode! #NatureAlert
© Think Digital / WWF
ZAGREB - Britanski premijer David Cameron snažno je podržao propise Europske unije za zaštitu prirode: direktivu o staništima i Direktivu o pticama, koje su temelj ekološke mreže Natura 2000. Cameron je tako nametnuo potreban osjećaj hitnosti za raspravu oko potencijalne revizije tih propisa, koju je prije gotovo 1000 dana – 2. listopada 2013., pokrenula Europska komisija.
 
„Ova nesigurnost traje već 975 dana i sasvim je neprihvatljiva. S obzirom na potporu ne samo velikog broja država nego i javnosti, nije nam jasno zašto Komisija još nije donijela odluku“, ističe Martin Šolar, direktor WWF Adrije. „Prošle godine u ovo vrijeme više od 520.000 stanovnika Europe sudjelovalo je u javnom savjetovanju Europske komisije davši tako potporu nevladinim organizacijama predvođenim WWF-om i Birdlifeom, koje se zalažu za zadržavanje direktiva takvima kakve jesu. Dakako, neophodno je bolje provođenje tih propisa na nacionalnom nivou“, zaključio je Šolar.
 
Stajalište većine vlada EU, uključujući Hrvatsku, Sloveniju, Njemačku, Poljsku, Španjolsku, Francusku, Italiju, Luksemburg, Rumunjsku, Grčku, Belgiju, Češku, Slovačku, Bugarsku i Mađarsku, je važnost održavanja propisa za zaštitu prirode, s naglaskom na bolju provedbu. Čak je i nizozemsko Predsjedništvo izrazio potrebu za jakim naglaskom na bolju provedbu propisa, a 86% članova Europskog parlamenta je dalo potporu zadržavanju direktiva kakve jesu ističući kako je njihova potpuna provedba važan preduvjet za osiguranje uspjeha Strategije Europske unije za biološku raznolikost.
 
WWF poziva Junckerovu komisiju da se hitno izjasne u korist EU propisa za zaštitu prirode, a građane Europe da se uključe u kampanju „Pojačajmo zvuk prirode!“ i snimanje svojih pjesama sa zvucima prirode te u samo jednoj minuti sudjeluju u ovom važnom trenutku za prirodu Europe. Već se više od 10.000 ljudi mobiliziralo u kampanji, a to mogu svi napraviti posjetom stranice http://adria.panda.org/kampanje/natureup/.
 

 
Video preuzmite ovdje: https://youtu.be/HJfDr3namxs
U slučaju da trebate bolju rezoluciju videa, za prikazivanje na TV, javite se i pošaljemo vam odmah!
Više o samoj kampanji doznajte na: http://adria.panda.org/kampanje/natureup/
 
Za više informacija:
 
Petra Boić Petrač, WWF Adria, +385 91 2905 976, ppetrac@wwfadria.org
Pojačajmo zvuk prirode! #NatureAlert
© Think Digital / WWF Enlarge