Konferencija za unaprjeđenje suradnje na prekograničnom području slivova rijeka Neretve i Trebišnjice | WWF

Konferencija za unaprjeđenje suradnje na prekograničnom području slivova rijeka Neretve i Trebišnjice

Posted on 16 June 2017
WWF conference on Trebišnjica and Neretva river basin management
© WWF
Trebinje, BiH - U cilju poboljšanja suradnje među ključnim korisnicima prirodnih resursa Neretve i Trebišnjice, Svjetska organizacija za zaštitu prirode (WWF) organizirala je Konferenciju za unaprjeđenje suradnje na prekograničnom području slivova rijeka Neretve i Trebišnjice, kako bi osigurala neutralnu i transparentnu platformu za stručne rasprave.
 
Tijekom tri dana trajanja konferencije, predstavnici Hrvatske, Federacije BiH i Republike Srpske iz Bosne i Hercegovine, i Crne Gore raspravljali su o održivom upravljanju vodama Neretve i Trebišnjice.
 
Na konferenciji je sudjelovalo preko 50 stručnjaka iz 34 institucije ili organizacije, uključujući relevantna ministarstva, agencije za upravljanje vodama, elektroprivrede, razvojne agencije, akademsku zajednicu, tijela državne uprave i nevladine organizacije. Iako su sudionici predstavljali različite sektore i interese, složili su se kako je aktivna suradnja, pri upravljanju ovim srcem dinarskoga krškog ekosustava, od najveće važnosti za dobrobit svih korisnika prostora.
 
WWF nastavlja raditi na stvaranju regularne, transparentne i inkluzivne platforme za raspravu po pitanjima prekograničnog upravljanja vodama Trebišnjice i Neretve. Dio tog procesa uključivat će ekonomsku analizu korištenja vode u delti Neretve kako bi bolje informirali donositelje odluka od strane vlada i privatnog sektora. WWF će također podržati razmjenu hidroloških, meteroloških i ostalih podataka. Postaviti temelje za opsežniju i dublju suradnju je od presudne važnosti za uravnoteženo i održivo korištenje voda kao vitalnog resursa ovog područja.
WWF conference on Trebišnjica and Neretva river basin management
© WWF Enlarge