Vladine planove regulacije rijeka udruge ocjenjuju neprihvatljivima | WWF

Vladine planove regulacije rijeka udruge ocjenjuju neprihvatljivima

Posted on 17 June 2011
WWF-ov tim za Mura-Drava-Dunav
© Lisa Simon, WWF
Nevladine organizacije za očuvanje prirode ponovno su se okupile predvođene međunarodnim udrugama WWF i Euronatur kako bi upozorile hrvatsku javnost i nadležne institucije na daljnje nastojanje regulacija Dunava, Drave i Mure. “Regulacija prirodnog toka Dunava, Drave i Mure uništit će jedinstvene prirodne vrijednosti. Svi takvi planovi predstavljaju ozbiljan napad na hrvatsko i europsko prirodno nasljeđe te nisu u skladu s hrvatskim zakonima”, istaknula je Irma Popović Dujmović iz WWF-a. 
 
Hrvatska od 2008. godine pokušava provesti tri velika projekta regulacije i izgradnje 190 novih vodnih građevina koje uključuju i iskapanje šljunka i pijeska iz riječnih korita zbog potreba plovidbe i obrane od poplava. Nevladine organizacije smatraju da ti zahvati nisu potrebni. „Ti su projekti ogroman gubitak javnog novca od kojih će koristi imati samo male skupine profitera, dok će građanima ostati zastarjele i okolišno neprihvatljive vodne građevine koje uništavaju prirodno dobro“, kaže Popović Dujmović.  
 
Najnoviji plan regulacije Dunava namjerava provesti Agencija za vodne puteve dovest će do izgradnje više od 80 dodatnih građevina na 53 km toka Dunava. Realizacija takvog plana već je djelomično počela, dok će potpuna realizacija promijeniti izgled i prirodne karakteristike Dunava u Hrvatskoj. Valja istaknuti da se taj plan realizira bez potrebnih Studija utjecaja na okoliš i uvjeta zaštite prirode. Tako se isti zahvati trenutačno provode – nelegalno. 
 
Činjenica da projekte regulacije donjeg toka Drave i ušća Mure u Dravu Hrvatska nije povukla, govori o nepostojanju volje da se takvi zastarjeli i okolišno neprihvatljivi projekti više ne provode. Donji tok Drave predstavlja 56 km rijeke Drave gdje se namjerava izgraditi 112 različitih vodnih građevina. Regulacija ušća Mure u Dravu, koja je dogovorena u suradnji Hrvatske i Mađarske, u potpunosti bi uništila još jedino preostalo prirodno ušće nizinskih rijeka u Hrvatskoj. Mađarska je nažalost već uspjela realizirati svoj dio plana. 
 
“Ovi planovi su najveća prijetnja hrvatskom dijelu Mure, Drave i Dunava. Ako dođe do njihove realizacije, nastojanja za zaštitom ovog područja ostat će samo na papiru. Stoga smatramo da bi Hrvatska Vlada trebala odustati od svih tih projekata”, naglasio je na konferenciji za novinare održanoj u petak u Osijeku Tibor Mikuška iz Društva za zaštitu ptica i prirode. Podsjetimo da je Hrvatska Vlada u veljači ove godine donijela Uredbu o proglašenju Regionalnog parka Mura-Drava, područje koje je dio Nacionalne ekološke mreže i buduće mreže Natura 2000, te je u ožujku potpisala deklaraciju o uspostavljanju UNESCO-va Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, koji će postati najveće europsko zaštićeno područje koje se proteže kroz pet zemalja. 
 
“Očuvana priroda je baza za održivi razvoj jedne zemlje. Područje Dunava i Drave ima potencijal za ekoturizam, a to potvrđuje 35.000 posjetioca godišnje na području Parka prirode Kopački rit”, ističe Jasmin Sadiković iz udruge Zeleni Osijek. Uz to, proces daljnjeg pristupanja Europskoj uniji i ispunjenja obveza za članstvo EU zbog mogućeg kršenja EU direktiva moglo bi dovesti u pitanje punopravno članstvo Hrvatske u EU. 
 
Još u veljači ove godine, povodom Dana močvarnih staništa, udruge su upozoravale nadležne institucije na okolišno neprihvatljive zahvate na Neretvi, Dunavu, Dravi, Muri i Savi. WWF, Euronatur, Dravska liga, Zeleni Osijek i Društvo za zaštitu ptica i prirode nadaju se da će ovaj put njihov glas stići do nadležnih vlasti. 
WWF-ov tim za Mura-Drava-Dunav
© Lisa Simon, WWF Enlarge