Budućnost Dinarskog luka leži u njegovom prirodnom bogatstvu | WWF

Budućnost Dinarskog luka leži u njegovom prirodnom bogatstvu

Posted on 30 May 2011
Državni predstavnici pet zemalja Dinarskog luka, lokalne vlasti, upravitelji zaštićenih zona, stručnjaci za očuvanje okoliša, nevladine organizacije i predstavnici brojnih međunarodnih organizacija okupili su se u lipnju 2010. u Čapljini gdje je održana Međunarodna konferencija o prekograničnoj suradnji u Dinarskom luku. Prvi je to put da se susrela tako velika grupa stručnjaka i donosioca odluka iz regije s ciljem da se potakne jačanje suradnje zemalja koje graniče zbog trajne dobrobiti kako za lokalne zajednice tako i za prirodu. 
"Vjerujemo da je ovo samo prvi korak u procesu koji će istaknuti vrijednost prirodnih ljepota i osigurati napredak zajednicama koje se nalaze u često udaljenim i manje razvijenim područjima", istaknuo je Deni Porej, direktor Programa za zaštitu za WWF Mediteran. Pieter de Baan, regionalni direktor SNV-a za Balkan dodaje: “Stvaranje prekogranične dinamike u interesu je naroda s obje strane granice i štiti njihove zajedničke ciljeve; 1+1=3!.”
Vlade zemalja jugoistočne Europe su se 2008. god. udružile i potpisale zajedničku izjavu „Big Win” , obvezujući se na daljnji razvoj mreže zaštićenih područja kroz prekograničnu suradnju. Na osnovu ove izjave i u skladu s Inicijativom za Dinarski luk, IUCN, WWF i SNV su razvile projekt „Životna sredina za stanovništvo Dinarskog luka“ koji danas u Čapljini okuplja stručna lica koja se bave problemima čovjekove okoline i donosioce odluka iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Albanije. Ovaj događaj se održava uz svesrdnu podršku Federalnog Ministarstva životne sredine i turizma BIH i NVO  “Lijepa naša”.
Projekt „Životna sredina za stanovništvo Dinarskog luka“ obuhvaća šest područja u pet zemalja - NP Plitvička jezera-NP Una, NP Durmitor-NP Sutjeska, NP Tara-Drina, delta Neretve, planina Dinara, i NP Prokletije / Bjeshkët e Namuna. U okviru dosadašnje realizacije projekta izvršene su procijene prirodnih i kulturnih vrijednosti ovih područja. Ovi dokumenti osnova su prijedloga razvoja regionalne suradnje i načina za jačanje upravljanja životnom sredinom. Neki od zaključaka procjena su da postoji veliki potencijal i brojne mogućnosti za održivo upravljanje prekograničnim zaštićenim područjima u Dinarskom luku, u kome suradnja već postoji ali nedostaju zajedničke aktivnosti i planiranje. Da volja za suradnjom postoji najbolje dokazuju dva Sporazuma o suradnji koja su potpisali prekogranični partneri dokazujući svoju podršku i postojanje zajedničkih interesa predstavnika lokalnih zajednica.  
“Sada kada Dinarski luk postaje primjer za prekograničnu suradnju u regiji, od velikog je značaja da se usuglase zajednički koraci koji će osigurati dugoročno očuvanje njegovih prirodnih resursa”, ističe Boris Erg, direktor IUCN-a za jugoistočnu Europu. “Podrška lokalnom ekonomskom razvoju uz očuvanje postojeće biološke raznolikosti predstavlja izazov ali i veliku mogućnost za cijelu regiju”.
“Tijekom Međunarodne godine biološke raznolikosti Finska ističe da je neophodno učiniti više za očuvanje i promociju održivog korištenja biološke raznolikosti”, navodi Dr. Matti Nummelin, viši savjetnik za pitanja životne sredine pri Ministarstvu vanjskih poslova Finske. ”Prekogranična suradnja na očuvanju prirode dobar je primjer za promoviranje ciljeva Konvencije o biološkoj raznolikosti UN-a. Finska ima vrlo dugu tradiciju u suradnji sa svojim susjedima i drago nam je što možemo pružiti podršku ovakvim aktivnostima i u Dinarskom luku.”