Udruge Vladu prijavile Europskoj komisiji zbog projekata regulacije rijeka | WWF

Udruge Vladu prijavile Europskoj komisiji zbog projekata regulacije rijeka

Posted on 18 July 2011
Radovi na 1412 rkm Dunava
© Tibor Mikuska
Niti dva tjedna nakon završetka pristupnih pregovora, međunarodne nevladine organizacije WWF i EuroNatur, u suradnji sa sedam hrvatskih nevladinih organizacija ponovno su pisale prigovor Europskoj komisiji vezano uz planove vodnog gospodarstva za regulaciju rijeka, u ovom slučaju Dunava i Drave. Riječ je o ekonomski i ekološki štetnim planovima regulacija rijeka, zbog čega su se nevladine organizacije smatrale dužnima upozoriti Europsku komisiju. Drugi je to puta ove godine da nevladin sektor za zaštitu okoliša upozorava Bruxelles na štetne odluke Vlade.

„Najnovijim projektom Agencija za vodne putove namjerava regulirati 53 km toka rijeke Dunav s najmanje 92 nova zahvata uključujući 15,5 km novih kamenih obaloutvrda. Planirani radovi bi se trebali izvoditi i na području Parka prirode Kopački rit“, ističe Tibor Mikuška iz Hrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode. Iako za ovaj projekt nije izrađena odgovarajuća Studija utjecaja na okoliš i Ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, radovi su se već počeli izvoditi u neposrednoj blizini parka prirode Kopački rit, na 1412. rkm.

Radovi regulacije izvode se i u donjem toku rijeke Drave, unatoč tome što su vanjski stručnjaci koje je angažirala Europska komisija iste radove procijenili zastarjelima i nepotrebnima. „Oba primjera zorno prikazuju daljnje nastojanje hrvatske Vlade za provedbom zastarjelog načina upravljanja rijekama i nedostatak političke volje za primjenom suvremenih i ekološki prihvatljivih metoda. Upravo stoga obratili smo se za pomoć Europskoj komisiji od koje tražimo da se aktivno uključi u rješavanje ovog problema“, kaže Irma Popović Dujmović iz WWF-a.

Udruge WWF, EuroNatur, Zeus, Dravska liga, ZEO Nobilis, Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode, Baobab, Prirodoslovno društvo Drava i Zeleni Osijek od EU zahtijevaju da utječu na našu Vladu kako bi odustala od provedbe ovakvih projekata te započela s planiranjem projekata koji će poštivati nacionalno zakonodavstvo i očuvanje prirodnog nasljeđa Hrvatske. 

Radovi na 1412 rkm Dunava
© Tibor Mikuska Enlarge