Jedanaesti Dani Drave ukazali na prirodne vrijednosti koje moramo očuvati | WWF

Jedanaesti Dani Drave ukazali na prirodne vrijednosti koje moramo očuvati

Posted on 03 October 2011
Drava
© Arno Mohl

Donja Dubrava, Koprivnica – Spustom po rijeci, biciklijadom, izložbom te nizom zanimljivih predavanja završena je tradicionalna manifestacija Dani Drave koja se jedanaesti put za redom održala u Koprivnici i okolnim mjestima. Glavna poruka manifestacije bila je da rijeku Dravu i sve njene prirodne i kulturne vrijednosti treba očuvati u izvornom obliku kako bi i čovjek i priroda skladno živjeli. Organizator 11. Dana Drave su Grad Koprivnica i Ekološko Društvo Koprivnica s partnerima: WWF-om, Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije te udrugama članicama Dravske Lige. 

Dani Drave započeli su u subotu, prvoga dana listopada, kada je održan spust po rijeci Dravi, od HE Donja Dubrava do ušća Mure u Dravu. Spustom po Dravi se željelo ukazati na nužnost očuvanja vrijednih prirodnih karakteristika ovoga kraja, a naročito još uvijek prirodnog ušća Mure u Dravu. Na spustu je sudjelovalo 40-ak ljudi  u sedam čamaca. Nakon četverosatnog spusta, sudionici su se ugodno družili uz prigodni grah i osvježenje na plaži Sip.

Drugog dana manifestacije održana je biciklijada. Kolona biciklista krenula je od centra Koprivnice preko Torčeca – Šoderice, Legrada, Đelekovca, natrag do Torčeca i Koprivnice. Na biciklijadi je sudjelovalo oko 130  ljudi, a njome se željelo ukazati na ljepotu Podravske kulturne i prirodne baštine, te na potrebu da se i kontinentalni dijelovi Hrvatske što više turistički razvijaju uspostavljanjem kvalitetne ponude i aktivnosti. Rijeka Drava i okolica imaju veliki potencijal koji se namjerava valorizirati u sklopu UNESCO Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav.

Posljednjeg dana, u ponedjeljak, održana su predavanja u Domu mladih u Koprivnici, nakon čega je uslijedilo otvorenje izložbe fotografija Gorana Šafareka „Regionalni park Mura-Drava – skladan suživot čovjeka i prirode“. Predavanja su bila o ušću Mure u Dravu, o WWF-ovom projektu „Europska linija života“, o Eko-centru Zlatna Greda u Kopačkom ritu, o Rezervatu biosfere Mura-Drava-Dunav, o Regionalnom parku Mura-Drava te o istraživanjima ptica koja se već godinama provode na Dravi. Predavanjima se željelo javnosti dati iscrpan izvještaj o tome što se radi na području Mure i Drave u smjeru zaštite i očuvanja ovog područja. Predavači su bili predstavnici Državnog zavoda za zaštitu prirode, Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije, te brojnih nevladinih organizacija udruženih u Savez udruga Dravska liga.

 

Za više informacija:

Helena Hećimović, Ekološko društvo Koprivnica, 098/ 249-720

Olga Jovanović, WWF, 092/ 2187-398

Drava
© Arno Mohl Enlarge