Neuspjeh natječaja za izgradnje brana na Morači: pobjeda civilnog društva i prirode u Crnoj Gori | WWF

Neuspjeh natječaja za izgradnje brana na Morači: pobjeda civilnog društva i prirode u Crnoj Gori

Posted on 09 November 2011
WWF već godinama ulaže napore da spriječi izgradnju hidroelektrana na Morači
© WWF Medpo
Podgorica, Crna Gora – Nijedan investitor nije bio zainteresiran za prijavu na natječaj za izgradnju niza hidroelektrana na rijeci Morači! WWF-u i nevladinoj organizaciji Green Home toje jasan signal da se crnogorska vlada treba okrenuti održivim energetskim rješenjima, koja će biti u korist crnogorske ekonomije, građana i prirode.

“Slučaj izgradnje brana na Morači pokazuje da civilno društvo može igrati važnu ulogu u procesima donošenja odluka. Činjenica da se niko nije prijavio na tenderu važan je korak za civilno društvo Crne Gore i WWF će nastaviti da podržava napore za održivu energetsku politiku u zemlji i regiji,“ rekla je Francesca Antonelli, voditeljica programa Slatkovodnog sustava u WWF-ovom Mediteranskom programu.

“Rezultat tendera nije iznenađenje budući da su organizacije civilnog društva kao i brojni domaći stručnjaci upozoravali Vladu još od 2007. da bi do ovakvog ishoda tendera moglo doći jer projekt Moračkih brana, onako kako ga je crnogorska vlada projektirala, nije isplativ jer u sebi nosi velike ekološke i ekonomske rizike,“ dodao je Darko Pajović, direktor Green Homea, partnerske organizacije WWF-a u Crnoj Gori.

WWF i Green Home već 3 godine pozivaju vladu Crne Gore da ponovo razmotri planove za izgradnju četiriju brana na rijeci Morači , te da pronađe bolja i održiva rješenja za energetske potrebe zemlje.

Crnogorska vlada je također primila više poziva od strane institucija i predstavnika EU da usvoji transparentan i oprezan pristup kod izgradnje hidrocentrala. Posljednji je došao 4. listopada iz Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Crne Gore, koji poziva Vladu da “spriječi potencijalno negativne ekološke utjecaje na planove za izgradnju niza hidro-elektrana na rijeci Morači, te da pokrene javne konzultacije s organizacijama civilnog društva i lokalnim stanovništvom prije prihvaćanja konačne odluke o hidrocentralama.“

WWF i Green Home se nadaju da je nedostatak interesa investitora dovoljno jak signal za crnogorsku vladu da u potpunosti odustane od velikih energetskih projekata na rijeci Morači. Obje organizacije će i u budućnosti hrabriti crnogorsku vladu da se preusmjeri na održivu proizvodnju električne energije i pronađe rješenja koja će u sebi pomiriti potrebe ekonomskog razvoja i očuvanja životne sredine.
 
WWF već godinama ulaže napore da spriječi izgradnju hidroelektrana na Morači
© WWF Medpo Enlarge