WWF-ov vodič za bolje upravljanje slatkovodnim resursima „Rijeke za život“ | WWF

WWF-ov vodič za bolje upravljanje slatkovodnim resursima „Rijeke za život“

Posted on 17 November 2011
Naslovnica vodiča "Rijeke za život"
© WWF
Bonn, Njemačka – Na međunarodnoj konferenciji koja se ovog tjedna održavala u Bonnu, „Voda, energija i sigurnost hrane – rješenja za zeleno gospodarstvo“, WWF je predstavio vodič za donosioce odluka „Rijeke za život: prioriteti zaštite u svjetlu razvoja vodne infrastrukture“.

Publikacija se bavi pristupima i metodologijama koji pomažu identificirati i odrediti prioritetna slatkovodna područja od velike ekološke vrijednosti. U vodiču su predstavljene neke od prioritetnih procjena WWF-a u Amazoni, Austriji, Kini, Indiji, Mekongu i Meksiku, a svaka se procjena provodila u različitim kontekstima i pod različitim uvjetima.

WWF-ove studije različitih primjera pokazuju da su procesi prepoznavanja i određivanja prioriteta vrlo dobri alati za planiranje na razini riječnog sliva, upravljanje vodama i razvoja vodne infrastrukture. WWF i njegovi partneri primjenjuju ovaj pristup širom svijeta.

U publikaciji „Rijeke za život“ WWF predstavlja vodič za postojeće metode određivanja prioriteta te stručno znanje o tome kako najbolje iskoristiti te alate. Vodič je namijenjen donosiocima odluka i dionicima na području voda, te osobama zaduženenima za razvoj infrastrukture i lokalne zajednice.

***
Background:

Kako je svjetska populacija dosegla 7 milijardi, potražnja za energijom, hranom i vodom nikada nije bila veća. Sve veći broj slatkovodnih ekosustava, koji čovječanstvu pružaju vitalne usluge i resurse – kao što su čista voda, ribarstvo, zaštita od poplava – pod velikim su pritiskom od ljudskih aktivnosti. Gubitkom ove prirodne imovine, čovječanstvo se izlaže opasnosti da izgubi osnovni temelj za opstanak te ugrozi biološku raznolikost mnogih područja na planetu.

Identificiranje prioritetnih slatkovodnih područja najvažniji je korak kako bi zaštitili ekološki najvrjednija područja riječnih slivova od narušavajućih razvoja infrastrukture i neodrživog korištenja. Tako se omogućuje održiva opskrba društvenih potreba za vodom, energijom i hranom.

Dok za dobivanje vjerodostojnih rezultata postoje brojni pristupi i metodologije, za proces planiranja postoji niz temeljnih načela koji su iznimno važni u bilo kojem procesu utvrđivanja prioriteta slatkovodnih ekosistema. Ključno načelo je adekvatno uključivanje svih dionika u proces donošenja odluka. To će u konačnici omogućiti integraciju rezultata u pravni, politički i upravljački okvir.
Kroz obavljene procjene, WWF je prikupio znanje i iskustvo, koje pomaže pri identifikaciji ključnih karakteristika uspješnog pristupa za kvalitetno upravljanje vodnim resursima.


Za više informacija:

Angela Klauschen, WWF Mediteranski program, aklauschen@wwf.panda.org
Dr. Jian-hua Meng, WWF Global Water Security Initiative, jianhua.meng@wwf.de
 
Naslovnica vodiča "Rijeke za život"
© WWF Enlarge