Polovične mjere praćenja plavoperajne tune nisu dovoljne | WWF

Polovične mjere praćenja plavoperajne tune nisu dovoljne

Posted on 21 November 2011
Plavoperajna tuna u ribogojilištu
© Frédéric BASSEMAYOUSSE_WWF Mediterranean
Istanbul, Turska - WWF je razočaran nedostatnim mjerama za poboljšanje praćenja tune koje je na konferenciji u Turskoj proteklog vikenda usvojila Međunarodna komisija za zaštitu atlantskih tuna (ICCAT), te upozorava da su nužno potrebni snažniji i cjelovitiji koraci za zaštitu ove vrste.

Mnogo nevladinih organizacija se nadalo da će na ovogodišnjem sastanku ICCAT-a zemlje članice poduzeti jače korake kako bi se osiguralo potpuno praćenje plavoperajne tune od oceana do tanjura – ali dogovorene su samo polovične mjere.

WWF pozdravlja uvođenje elektroničke sheme praćenja ulova tune, koja obavezuje sve flote, tegljače, uzgajališta tuna i nacionalne vlasti da prijave sav ulov digitalno umjesto na sadašnji, veoma neučinkovit sistem, koji se temelji na papirnim obrascima.

Bez poboljšanja kontinuiteta i točnosti podataka o prenošenju tuna u brojna uzgajališta riba na Mediteranu, ova mjera omogućuje daleko manje od onoga što je potrebno.

„ICCAT-ova elektronička shema praćenja ulova plavoperajne tune je važan i pozitivan skok naprijed u praćenju ribarstva i zaštiti vrste“, rekao je dr. Sergi Tudela, voditelj odjela ribarstva u WWF Mediteranskom programu.

„Bez obzira na to koliko sveobuhvatan i funkcionalan bio ovaj mehanizam, WWF je zabrinut da konstantan nedostatak podataka o količini i veličini tuna koje se prenose u uzgajališta, stvara crnu rupu i pruža jednostavan način za prikrivanje ilegalnog, nereguliranog i neprijavljenog ulova mediteranske tune.“

WWF poziva na temeljitu i pouzdanu procjenu svih transfera tune na ribogojilišta diljem Mediterana – ili, u nedostatku ovoga, na totalnu zabranu uzgoja.

U međuvremenu, teške optužbe o ilegalnom ribarenju stranih flota u libijskim vodama u vrijeme nemira potakle su žestoke rasprave na sastanku u Istanbulu. Članice ICCAT-a su se obvezale da će to istražiti, a istragu će pažljivo nadgledati WWF.

Članice ICCAT-a su se također dogovorile o temeljnom načelu ʺnema podataka, nema ribeʺ, prema kojem će država, ako ne osigura tražene podatke o svakom pojedinačnom ulovu, sama sebe sankcionirati zabranom ribolova u sljedećoj godini.

Mjere zaštite uvedene su i za svilenkaste morske pse, vrlo čestu žrtvu slučajnog ulova koja je nedavno okarakterizirana kao najranjivija od svih vrsta atlantskih morskih pasa. Po novom pravilu, ako je morski pas ove vrste uhvaćen u ribarske mreže ili drugu opremu, posada broda dužna ga je pustiti na slobodu.

Za više informacija i intervjue:
Gemma Parkes, WWF International – gparkes@wwfint.org, +41 79 253 6386
Chantal Menard: tel: +39 346 235 7481, email: cmenard@wwfmedpo.org

Plavoperajna tuna u ribogojilištu
© Frédéric BASSEMAYOUSSE_WWF Mediterranean Enlarge