Pridruživanje Hrvatske EU: Kršimo li zakone i uništavamo li naše rijeke? | WWF

Pridruživanje Hrvatske EU: Kršimo li zakone i uništavamo li naše rijeke?

Posted on 08 December 2011
Planirana regulacija najvećih hrvatskih rijeka
© WWF
 Bruxelles/Zagreb – Uoči sutrašnjeg potpisivanja ugovora o pridruživanju Europskoj uniji, WWF upozorava da Hrvatska svojim planovima kanaliziranja rijeka već krši EU propise iz područja zaštite okoliša ugrožavajući prirodu uz naše najveće rijeke.

Predviđena je kanalizacija na više od 500 km prirodnog toka rijeka Dunava, Drave, Mure, Save i Neretve, što je ozbiljna prijetnja jedinstvenim močvarnim područjima i najvećim i najbolje očuvanim poplavnim šumama u Europi. WWF smatra da se Hrvatska pridruživanjem Europskoj uniji obvezuje bez odlaganja poštivati zakone o okolišu i odmah spriječiti to uništenje.

„Hrvatska se treba oprostiti od zastarjele prakse pretvaranja rijeka u kanale te usvojiti EU standarde upravljanja rijekama i strogo ih se pridržavati“, ističe Arno Mohl, WWF-ov stručnjak za zaštitu voda. „Na nedavnom sastanku u Bruxellesu visokopozicionirani dužnosnici Europske komisije potvrdili su našoj delegaciji da će pažljivo ocijeniti uspješnost Hrvatske u tom području. WWF i druge organizacije koje brinu o zaštiti prirode redovito izvještavaju o ovim procesima Europsku komisiju, koja je tako već upoznata sa zastarjelim praksama koje uništavaju okoliš i odredbama propisa koje su protivne europskim zakonima o vodama i zaštiti prirode“.

Od planiranih projekata regulacija rijeka jedino još nisu odobreni oni vezani uz Dunav. Upravo se radi procjena utjecaja na okoliš za projekt regulacije 53 kilometara Dunava uz granicu sa Srbijom, što je ujedno i trenutačno najveći infrastrukturni projekt. U listopadu 2011. godine međuresorna komisija počela je s procjenom zahvata njegovih utjecaja na okoliš. Odluka će bit donesena kroz dva do četiri mjeseca. Europski parlament je još u veljači 2011. poslao svoju poruku o razvojnim projektima uz Dunav kojom traži očuvanje izvornog krajolika i poštivanje procedure ishođenja dozvola za radove.

„Kanalizacija Dunava uvelike bi utjecala na najvrjednija područja poput svjetski poznatog Kopačkog rita, uzrokujući produbljivanje korita, odvajanje prirodnih močvarnih područja od rijeke i isušivanje jedinstvenih močvarnih područja, posebice poplavnih šuma“, upozorava prof. dr. Emil Dister, renomirani europski stručnjak za poplavnu i riječnu ekologiju s njemačkog sveučilišta Karlsruhe. „U Europi ne postoji upravljanje rijekama koje bi toleriralo ili čak promicalo uništavanje tako netaknutih riječnih krajolika. U Njemačkoj se troše stotine milijuna eura na obnovu područja uz rijeke koja su dokazano najbolja zaštita od poplava“.

Povjerenik EK za okoliš Janez Potočnik zalaže se za inicijativu zaštite Dunava, Drave i Mure kao Prekograničnog UNESCO-vog rezervata biosfere koji dijele Hrvatska, Austrija, Mađarska, Srbija i Slovenija, jer se „savršeno uklapa u ciljeve biološke raznolikosti EU direktiva o staništima i pticama“.

Hrvatska je u rujnu 2011. nominirala Park prirode Kopački rit, kao srž budućeg rezervata, takozvanu „Europsku Amazonu“. Upravo bi to područje regulacijom Dunava bilo teško oštećeno.

WWF vjeruje da će nova hrvatska vlada prepoznati važnost tog područja „Europske Amazone“ kao i ostalih velikih prirodnih rijeka u Hrvatskoj te poziva vladu da napokon zaustavi planove uništavanja i da beskompromisno štiti rijeke.


Za dodatne informacije:

Petra Boic Petrac, Communications Officer, WWF Mediterranean Programme, +385 91 2905 976, E-mail: ppetrac@wwf.panda.org

Stefania Campogianni, Media and Communication Officer, WWF European Policy Office,
Tel. +32 (0)2 743 88 15, mob: +32 499 539736, E-Mail: scampogianni@wwf.eu

Olga Apostolova, Regional Communications Officer, WWF Danube Carpathian Programme,
Tel. +359 885 727 862, E-Mail: oapostolova@wwfdcp.bg

Claudia Mohl, Press Officer WWF Austria, Tel. +43 1 488 17-250 or +43 676 83 488 203,
E-Mail: claudia.mohl@wwf.at
Planirana regulacija najvećih hrvatskih rijeka
© WWF Enlarge