WWF želi spasiti posljednje populacije divlje jesetre u svijetu | WWF

WWF želi spasiti posljednje populacije divlje jesetre u svijetu

Posted on 15 September 2017
The Beluga Sturgeon (Huso huso) is the biggest freshwater fish in the world.
The Beluga Sturgeon (Huso huso) is the biggest freshwater fish in the world.
© Phyllis Rachler / WWF
Beč, Austrija – Nakon što su se tijekom proteklih 50 godina populacije diljem svijeta srušile zbog krivolova, gubitka staništa, zagađenja i pregrađivanja rijeka branama (koje blokiraju migracijske rute), većini vrsta jesetri danas prijeti izumiranje. IUCN-ov Crveni popis čak 17 od 27 vrsta jesetri svrstava u kritično ugrožene, a dodatne četiri su kategorizirane kao vrste pred  izumiranjem. Kako bi spasili posljednje populacije ove najugroženije vrste slatkovodne ribe, WWF je danas u Beču najavio novu globalnu strategiju za borbu protiv prijetnji s kojima se suočavaju divlje jesetre.
 
„Jesetre su plivale zajedno s dinosaurima prije 200 milijuna godina, ali bi ove izvanredne ribe uskoro mogle nestati sa lica Zemlje ako ne zaustavimo ilegalni ribolov i uništavanje staništa koji ih dovode do izumiranja“, rekao je Stuart Orr, voditelj programa za slatke vode u WWF.
 
„Beluga jesetra nekad je bila najveća slatkovodna riba na svijetu, ali danas se više ne mogu vidjeti gigantske jesetre: u stvari, u prirodi je iznimno teško uopće vidjeti jesetru. Već smo izgubili neke vrste i mogli bismo ih izgubiti sve, ukoliko se vlade, zajednice, znanstvenici i čuvari prirode ne udruže i odmah djeluju zajedno“, dodao je Orr, koji je predstavio WWF-ovu strategiju za očuvanje jesetri u Beču.
 
WWF će se povezati s partnerima u regijama Europe, Azije i Sjeverne Amerike u kojima su jesetre preživjele kako bi zajedno radili na zaustavljanju prekomjernog iskorištavanja divljih jesetri za kavijar i meso, očuvanju ključnih migracijskih putova, zaštiti i obnavljanju ključnih riječnih staništa te uspostavljanju centara za uzgoj i reintrodukciju divljih populacija.
 
Kako bi se postigli ti ciljevi, nova, dugoročna strategija uključivat će širok spektar aktivnosti: od podrške jačoj provedbi postojećih zakona, uključujući ribolovne zabrane, do razvoja alternativnih djelatnosti za ribarske zajednice i osiguranja da će investicijske politike javnih i privatnih financijskih institucija uključivati zaštitne mjere za jesetre.
 
Dok WWF godinama radi kako bi očuvao posljednje populacije jesetri, uključujući i one u Dunavskom slivu, ovaj novi pristup značajno će proširiti napore za spašavanje ove vrste. Također će po prvi put spojiti organizacije za očuvanje prirode i znanstvenu zajednicu kako bi zajedno razvili sveobuhvatan globalni akcijski plan za očuvanje jesetri.
 
Strategija će promicati veću suradnju između zemalja, što je ključno za rješavanje prekograničnih prijetnji s kojima se suočava veći broj vrsta jesetri, uključujući ilegalnu, prekograničnu trgovinu i daljnju fragmentaciju rijeka zbog novih brana i druge infrastrukture.
 
„Spašavanje jesetri nevjerojatno je složen izazov, ali ova ambiciozna globalna strategija će im dati priliku da prežive i u Dunavu te njegovim pritokama Muri, Dravi i Savi. Kako su kod nas iznimno rijetke, smatramo da se treba priključiti programu reintrodukcije i uspostave stručnog monitoringa ove vrste i u našim rijekama“, izjavila je Irma Popović Dujmović iz slatkovodnog programa WWF Adrije. „Ali ne radi se samo o jesetrama: koraci potrebni za očuvanje njihove budućnosti također će očuvati riječne i morske ekosustave u kojima žive diljem svijeta, pridonoseći dobrobiti i mnogim drugim vrstama te lokalnim zajednicama koje ovise o njima“.
 
Uz nastojanja da se promijene politike vlada, potaknu kolektivne akcije i osiguraju veći financijski resursi za očuvanje jesetri, strategija će također nastojati povećati svijest javnosti o pritiscima s kojima se suočava ta izvanredna vrsta – i što pojedinci mogu učiniti kako bi ih spasili.
 
„Prilično je jednostavno: ljudi bi trebali prestati kupovati kavijar ili meso divljih jesetri. Kupovanje isključivo iz renomiranih uzgajališta jesetri će smanjiti ilegalni pritisak na vrstu i olakšali vrsti da se lakše nosi s drugim prijetnjama svog preživljavanja“, zaključio je Orr.
 
Uspjeh ove strategije ovisiti će o uspostavi suradnje WWF-a s brojnim partnerima. Prvo partnerstvo uspostavljeno je s World Wurkson Conservation Society, s kojima će se zajedno raditi tijekom sljedeće četiri godine kako bi uspostavili najbolje metode očuvanja jesetri, zaustavili ilegalnu trgovinu njihovim kavijarom i mesom te zaštitili nekoliko preostalih populacija jesetri u rijekama Crnomorskog sliva.

Dodatne činjenice o jesetrama možete naći ovdje.
The Beluga Sturgeon (Huso huso) is the biggest freshwater fish in the world.
The Beluga Sturgeon (Huso huso) is the biggest freshwater fish in the world.
© Phyllis Rachler / WWF Enlarge
WWF Sturgeon Strategy cover
WWF Sturgeon Strategy cover
© WWF Enlarge
Kečiga (Acipenser ruthenus)
© WWF Enlarge
© Rumen Dobrev Enlarge
Sturgeon (Huso huso)
© Lubomir-Hlasek WWF Enlarge