Ponuđena rješenja koja vode prema održivom razvoju u Bosni i Hercegovini | WWF

Ponuđena rješenja koja vode prema održivom razvoju u Bosni i Hercegovini

Posted on 12 December 2017
CO-SEED
© WWF
Zenica, BiH - Udruga Dinarica je u partnerstvu sa svjetskom organizacijom za zaštitu prirode WWF organizirala raspravu o trenutnim problemima provedbe Procjene utjecaja na okoliš i Strateške procjene utjecaja na okoliš u Bosni i Hercegovini. Cilj okruglog stola bio je i predstaviti preporuke za unaprjeđenje i usklađivanje zakonodavnog okvira s relevantnim direktivama Europske unije. Preporuke su nastale kao rezultat analize napravljene u sklopu projekta „Civilno društvo zagovara ekološki prihvatljiv društveno-ekonomski razvoj“ (CO-SEED).
 
„Proveli smo detaljnu analizu zakonodavnih okvira za procjenu utjecaja potencijalnog infrastrukturnog razvoja i analizu razine građanskog angažiranja u odlučivanju. Na osnovu ove analize izradili smo i preporuke koje smo predstavili na ovom okruglom stolu kako bi zainteresirani dionici zajedno raspravljali o procedurama provedbe studija utjecaja na okoliš a koje su se pokazale izuzetno problematičnima i nedorečenima,“ istaknuo je Đorđe Stefanović, voditelj projekta CO-SEED iz WWF Adrije.
 
“Nije rijedak slučaj da su podaci u tim studijama ili stari preko 30 godina ili ne uzimaju u obzir današnje vrijeme i klimatske promjene. Čak su i podaci novijeg datuma vrlo često netočni, napuhani ili pogrešno interpretirani i stavljeni u širi kontekst”, dodao je Viktor Bjelić iz Centra za životnu sredinu –Banja Luka.
 
Više od 20 predstavnika organizacija civilnog društva, medija, entitetskih ministarstava i Elektroprivrede BiH sudjelovalo je na okruglom stolu. Tijekom rasprave sudionici okruglog stola posebno su istaknuli potrebu za jasnijim konceptom organiziranja civilnog društva s ciljem kontinuiranog utjecaja na donositelje odluka. Također je istaknuta potreba za osnivanjem referentnog laboratorija koji bi mogao dati odgovore na stvarno stanje stvari u okolišu.
 
„U Bosni i Hercegovini  potrebno je omogućiti mehanizam uključivanja organizacija civilnog društva u proces izvještavanja i osigurati mehanizam za organizacije civilnog društva u pripremanju alternativnog izvještaja o statusu provedbe Arhuške konvencije. Treba uzeti u obzir da je ovo složena zemlja, s visokim stupnjem decentralizacije te su osim državne razine i entiteti u potpunosti odgovorni za usvajanje i provedbe propisa o zaštiti okoliša. U većini situacija sve strane rade zajedno te su i zakoni većinom usklađeni, ali postoje iznimke u kojima su razlike vidljive. Radi toga smo i izradili preporuke za sve strane u situacijama gdje je to moguće. Također smo iskoristili priliku da predstavimo i priručnik s uspješnim primjerima provedbe procjena utjecaja na okoliš iz cijelog svijeta,” zaključio je Stefanović. Ukupno je 13 preporuka koje možete pronaći ovdje.
 
Projekt CO-SEED provodi WWF Adria s partnerima u BiH, Albaniji, Srbiji, Crnoj Gori i Turskoj a financira Europska unija. 
CO-SEED
© WWF Enlarge
CO-SEED
© WWF Enlarge