Održan stručni skup o dobrobitima rijeke Drave | WWF

Održan stručni skup o dobrobitima rijeke Drave

Posted on 05 February 2018
Stručni skup o dobrobitima rijeke Drave
Stručni skup o dobrobitima rijeke Drave
© Denis Povijač, WWF Adria
Koprivnica - Na inicijativu WWF Adrije povodom Svjetskog dana vlažnih staništa, 2. veljače 2018., organiziran je “Stručni skup o dobrobitima rijeke Drave” u Županijskoj komori grada Koprivnice kako bi se ključnim dionicima različitih sektora Koprivničko-križevačke županije predstavile dobrobiti rijeke Drave.
 
Rijeka Drava je uključena u Regionalni park Mura-Drava, ekološku mrežu Natura 2000, te je dio UNESCO Prekograničnog rezervata biosfere između dviju republika, Hrvatske i Mađarske. Iako je Drava zaštićena, ona je i dalje pod prijetnjom izgradnje hidroelektrana (Molve 1 & 2) u svom najočuvanijem i najprirodnijem dijelu.
 
Isto područje ranije je bilo pod prijetnjom tadašnje HE Novo Virje, no prije gotovo 10 godina odlučeno je da se odustane od te izgradnje upravo zbog pritiska javnosti. Stanovništvo Koprivničko-križevačke županije tada je odlučno reklo da ne želi hidroelektranu na svojoj rijeci. Nažalost, nakon što se odustalo od Novog Virja u vrlo kratkom roku na nacionalnoj razini donesena je odluka da se na istom području umjesto izgradnje jedne hidroelektrane, grade dvije HE podjednake snage. Upravo iz tog razloga pokrenuta je kampanja Dosta je! Spasimo Dravu od novih hidroelektrana! Stav WWF-a je da podržava održivu hidroenergetiku no protivi se izgradnji hidroelektrana u zaštićenim područjima.
 
U sklopu stručnog skupa održano je nekoliko prezentacija putem kojih su prikazane vrijednosti rijeke Drave i dobrobiti koje nam ona pruža. Predavanja su održali dr. sc. Jasenka Kranjčević na temu Turističkog potencijala Regionalnog parka Mura-Drava unutar Koprivničko-križevačke županije, dr. sc. Aljoša Duplić na temu Usluga ekosustava rijeke Drave, dr. sc. Ivan Pilaš je govorio o Potencijalnom utjecaju vodnih građevina i hidroelektrana na nizinske šume, dr.sc. Dušan Jelić je potaknuo interes sudionika kroz temu Utjecaj vodenih barijera na slatkovodne ribe, dipl. ing. Željka Kolar je predstavila pregled zaštićenih područja u Koprivničko-križevačkoj županiji te dr. sc. Maja Božičević-Vrhovčak uvid u Obnovljive izvore energije u našoj zemlji.
 
Kroz niz predavanja sudionici su imali priliku osjetiti kolika je vrijednost rijeke Drave te koliko velik je njen potencijal. Na skupu je sudjelovalo više od 70-tak uzvanika koji su  tijekom rasprave iznijeli svoj stav o rijeci Dravi te pokazali koliko im je važna i koliko im je stalo do toga da se ne pretvori u niz akumulacija.
Stručni skup o dobrobitima rijeke Drave
Stručni skup o dobrobitima rijeke Drave
© Denis Povijač, WWF Adria Enlarge
Stručni skup o dobrobitima rijeke Drave
Stručni skup o dobrobitima rijeke Drave
© Denis Povijač, WWF Adria Enlarge
Stručni skup o dobrobitima rijeke Drave
Stručni skup o dobrobitima rijeke Drave
© Denis Povijač, WWF Adria Enlarge