Ako se usvoji prijedlog novog proračuna Junckerove Komisije, EU će izgubiti vodstvo u okolišnim i klimatskim pitanjima | WWF

Ako se usvoji prijedlog novog proračuna Junckerove Komisije, EU će izgubiti vodstvo u okolišnim i klimatskim pitanjima

Posted on 02 May 2018
Making the EU Budget work for EU citizens
© Bart Coenders
Bruxelles, Belgija – Europska komisija predložila je jučer prijedlog sljedećeg EU proračuna koji jasno pokazuje da Komisija gotovo da nema ambicije da EU i dalje bude vodeća po pitanju globalnih okolišnih pitanja kao što su Pariški sporazum i Program globalnog razvoja za 2030 (Agenda 2030).

„Ovaj prijedlog proračuna udarac je svima koju su očekivali da će EU biti globalni predvodnik na području okoliša, zaštite prirode i klimatskih promjena,“ rekla je dr. Andrea Kohl, privremena voditeljica WWF-ovog ureda za europsku politiku.

„Iznenađujuće je da se tako malo pažnje posvećuje borbi protiv klimatskih promjena i rješavanju gubitka biološke raznolikosti u vrijeme kada svijet konačno počinje shvaćati ekološku krizu s kojom se suočava naš planet. Kako Komisija planira uskladiti ovaj proračun sa svojim međunarodnim obvezama kao što je Program održivog razvoja do 2030. godine, Konvencija UN-a o biološkoj raznolikosti i Pariški sporazum?“

Jedno od ključnih pitanja za WWF bilo je povećanje sredstava za LIFE program – jedini financijski instrument EU namijenjen prirodi i temi klimatskih promjena – do 1% ukupnog proračuna EU. Iako WWF pozdravlja dodatna sredstva za LIFE (povećanje s 3,5 na 5,4 milijardi eura), to je još uvijek nedostatno, jer predstavlja samo 0,42% proračuna (povećanje s 0,35%).

Što se tiče Zajedničke poljoprivredne politike (CAP), prijedlog proračuna može se smatrati korakom unatrag. Pokrenute eko-sheme za klimu i okoliš ostaju samo kao dobrovoljna opcija za ambicioznije države članice.
WWF pozdravlja predanost postizanju ciljeva Pariškog sporazuma i održivog razvoja (SDG), kao i sveukupnog povećanja financiranja i važne predanosti okolišu, klimi i pitanjima rodne jednakosti kroz ujedinjeni instrument.

„Upravo se sada stavlja velika odgovornost na zemlje članice da utječu na Komisiju kako bi ispravili prijedlog i preusmjerili prioritete prema klimi i okolišu. Savršeno je jasno da međunarodne obveze EU-a ne mogu biti ispunjene samo kroz lijepe izjave, nego ih moramo poduprijeti i konkretnim sredstvima,“ zaključila je dr. Andrea Kohl.