Kako preko riblje staze ako nema vode? | WWF

Kako preko riblje staze ako nema vode?

Posted on 26 May 2019
Riblji poligon
© WWF
Kamniška Bistrica, Slovenija - Kako riblje staze i brane utječu na život riba djeca su mogla iskusiti na vlastitoj koži 25. svibnja u sklopu događaja EkoReka, u organizaciji Zavoda Revivo.

Cilj je ribljeg poligona, osmišljenog od strane WWF Adrije, približiti djeci problem regulacije rijeka, posebice izgradnje hidroelektrana čije posljedice osjećamo svi. Osim toga, bila je to prilika za promoviranje novog programa WWF Adrije za uklanjanje starih brana u Sloveniji.

Nešto stariji sudionici manifestacije pak su o riječnoj regulaciji i njenim posljedicama raspravljali na okruglom stolu s ciljem pronalaženja održivog upravljanja rijekama. Rasprava je zaključena simboličnim potpisivanjem neobvezujuće deklaracije, tj. okvirne strategije za poboljšanje trenutne prakse reguliranja i upravljanja rijekama.
U sklopu događaja organizirane su i brojne druge sportske aktivnosti za sve uzraste, a predstavile su se lokalne organizacije civilnog društva kroz radionice i druge aktivnosti.
Riblji poligon
© WWF Enlarge
Riblji poligon s branama
© WWF Enlarge
Kako preko riblje staze?
© WWF Enlarge