Što znače inicijali WWF | WWF

Što znače inicijali WWF

WWF- svjetska organizacija za zaštitu prirode 

Kada je WWF 1961. godine osnovan, inicijali su na engleskom jeziku bili skraćenica za World Wildlife Fund. 
 
Kako se udruga tijekom sedamdesetih i osamdesetih godina prošloga stoljeća razvijala, tako je i WWF proširivao svoje aktivnosti u cilju očuvanja okoliša, a ne samo pojedinih vrsta. Iako smo nastavili koristiti dobro poznate inicijale, tijekom osamdesetih naš je naziv postao „WWF - World Wide Fund for Nature“ (Svjetska organizacija za zaštitu prirode). Prvotni se naziv nastavio koristiti samo u Sjevernoj Americi.
 
Međutim, sve se češće u različitim državama i jezicima WWF koristi pod jednostavnim nazivom “WWF” kako bi se izbjegle zabune i dvosmislenosti.

U pet desetljeća, WWF je postao jedna od najvećih i najuglednijih nezavisnih svjetskih organizacija za zaštitu prirode.
 
S više od pet milijuna pristalica na svih pet kontinenata, WWF ima predstavništva u više od 90 zemalja i može slobodno tvrditi da je odigrao ključnu ulogu u razvoju međunarodnog pokreta za očuvanje prirode.
Počevši od 1985. godine, WWF je uložio više od milijardu američkih dolara u više od 12,000 projekata.
 
Svi ovi projekti i aktivnosti igraju važnu ulogu u kampanji čiji je cilj da se zaustavi ubrzana degradacija okoliša na Zemlji kao i da se potaknu njeni stanovnici da žive u većoj harmoniji sa prirodom.
 
WWF je od male grupe entuzijasta posvećenih divljim životinjama prerastao  u globalnu mrežu koja ima podršku ljudi iz svih sfera života, koji, kao i WWF, brinu o dobrobiti našeg planeta. 
The evolution of WWF's famous panda logo 
	© WWF
Sve faze WWF-ova logotipa
© WWF