Prvo poglavlje | WWF

Prvo poglavlje

 rel=
Prirodni rezervat Pečoro-Iljičskij u ruskoj republici Komi
© © Per Angelstam / WWF

Objavljeno prvo poglavlje Izvještaja o živućim šumama

Vladin i poslovni sektor moraju se ujediniti u zajedničkoj inicijativi kako bi spriječili daljnji gubitak šuma
 
Donosioci odluka i vodeći poslovni ljudi moraju brzo podržati cilj zaustavljanja gubitka šuma kao dio napora u očuvanju biološke raznolikosti i borbe protiv klimatskih promjena, stoji u novom izvještaju WWFa.
 
Prvo poglavlje WWF-ovog Izvještaja o živućim šumama,  objavljenog u travnju 2011., istražuje koji su pokretači krčenja šuma te identificira mogućnosti da se tijek uobičajenog poslovanja promijeni u novi model održivosti od kojeg će korist imati vlade, poslovni sektor i zajednice. 
 
Temeljen na novoj globalnoj analizi, izvještaj pokazuje da će više od 230 milijuna hektara šuma nestati do 2050. ukoliko se ništa ne poduzme. Izvještaj predlaže donosiocima odluka i poslovnom sektoru da se ujedine oko cilja da do 2020. razlika između količine šuma koje se iskrče ili degradiraju i pošumljenih područja bude jednaka nuli (ZNDD – zero net deforestation and forest degradation). Ta obveza bila bi osnovna svjetska referentna točka za izbjegavanje opasnih klimatskih promjena te zaustavljanje gubitka biološke raznolikosti.  
 
"Trenutačno prekomjerno iskorištavamo šume i ne uspijevamo odrediti ključne političke odredbe kao što su upravljanje i ekonomski poticaji koje bi osigurale opstanak šuma", rekao je Rod Taylor, WWF-ov međunarodni direktor za šume. 
 
ZNDD nije prepreka poslovanju temeljenom na održivom šumarstvu
 
ZNDD do 2020. godine znači da neće biti gubitka u šumskim područjima ili kvaliteti tako da se nove plantaže monokultura ne izjednačavaju sa gubitcima primarnih prirodnih šuma. Zahtjevi traže da se gubitci prirodnih i polu-prirodnih šuma smanje sa sadašnjih 13 milijuna hektara godišnje gotovo na nulu te drže zauvijek na toj razini. 
 
Da bi bilo razumljivije što ovo znači u praksi, WWF je razvio Model živućih šuma u suradnji s Međunarodnim institutom za primijenjene analize sustava (International Institute for Applied Systems Analysis - IIASA) koji tvore temelj za Izvještaj živućih šuma.
 
Model živućih šuma predviđa da bismo, ukoliko ništa ne poduzmemo, mogli izgubiti više od 230 milijuna hektara u razdoblju od danas do 2050. godine. "Model živućih šuma pokazuje da je zaštita naših šuma moguća i nužna. Ali neće biti jednostavna", kaže Taylor. 
 
Učinimo nešto danas za bolji put prema 2050.
 
"Bolje upravljanje i ekonomski poticaji omogućit će razumno gospodarenje šumama i produktivniju uporabu već degradiranih površina", kaže Rod Taylor. "Ovo će osigurati dovoljno zemlje za poljoprivredu, plantaže za drvnu građu i dobro gospodarene šume kako bi se ostvarile globalne potražnje za drvom i hranom bez daljnjih gubitaka šuma". 
 
Izvještaj zaključuje da održavanje gotovo nikakvog gubitka šume dugoročno zahtijeva reakcije na povećane pritiske na šume zbog potražnje za hranom, materijalima i gorivom za rastuću populaciju, predviđenu na devet milijardi ljudi do 2050. 
 
"Kratkoročno se zaustavljanje krčenja šuma može postići gotovo isključivo boljim gospodarenjem", kaže Taylor. "Međutim, kako idemo prema 2050., predviđajući da će tada na svijetu biti devet milijardi ljudi, trebamo spriječiti preveliku konzumaciju i bacanje hrane i energije te pojačati produkciju na farmama i u šumarstvu kako bismo ostvarili minimalne gubitke šumskih područja". 
 
Dodatna poglavlja Izvještaja živućih šuma bit će objavljena tijekom godine.