Indeks živućeg planeta | WWF
 
	© naturepl.com / Andy Rouse / WWF

Indeks živućeg planeta

Trenutno stanje globalne biološke raznolikosti je lošije nego ikad. Prema Indeksu živućeg planeta populacije kralješnjaka su se prepolovile tijekom posljednjih 40 godina.

Indeks živućeg planeta (Living Planet Index – LPI), koji prati populacije više tisuća kralješnjaka, pokazuje pad od 52 posto između 1970. i 2010. Drugim riječima, broj sisavaca, ptica, gmazova, vodozemaca i riba se širom svijeta prepolovio tijekom posljednjih 40 godina. Ovo je znatno veći pad populacija nego u prethodnim mjerenjima jer je korištena nova metodologija.
 
 
	© NASA
izvještaj o stanju planeta 2014
© NASA
 rel=
Populacije kralješjaka su se prepolovile tijekom posljednjih 40 godina.
© WWF International
Broj jedinki kopnenih vrsta je opao za 39 posto od 1970. do 2010. i ovaj trend je konstantan. Najveće prijetnje za nestanak vrsta su lov i gubitak staništa nastao kao posljedica ljudskih aktivnosti – korištenje zemlje za potrebe poljoprivrede, urbani razvoj i proizvodnju energije.

Indeks živućeg planeta za slatkovodne vrste pokazuje pad od 76 posto. Glavne prijetnje za ove vrste su gubitak staništa, zagađenje i invazivne vrste. Promjene razine vode uslijed izgradnje brana i navodnjavanja imaju veliki utjecaj na staništa slatkovodnih vrsta.

Broj jedinki morskih vrsta je opao za 39 posto između 1970. i 2010. godine. U razdoblju između 1970. i sredine 80-ih godina dogodio se najveći pad populacija, nakon čega je uslijedilo razdoblje stagnacije, a potom opet nedavno pad populacije. Najveći pad se može vidjeti u tropskim predjelima i u Južnom oceanu – vrste čija brojnost naročito opada su morske kornjače, kitovi i migratorne vrste morskih ptica poput albatrosa lutalice.
 
 
	© WWF International
Click to enlarge the infographic
© WWF International
 
	© WWF International
Click to enlarge the infographic
© WWF International