Globalna biološka raznolikost je u padu | WWF

Globalna biološka raznolikost je u padu

Indeks živućeg planeta odražava stanje biološke raznolikosti našeg planeta.

Djeluje pomalo kao sistem vrijednosnica na tržištu kapitala prateći prosječne promjene u populacijama životinja iz cijeloga svijeta.
 rel=
Ključni termini korišteni u Izvještaju o živućem planetu 2010.
© WWF / Wordle
Populacije riba, ptica, sisavaca, vodozemaca i gmazova smanjile su se za 52% od 1970. Slatkovodne vrste pretrpjele su pad od 76% što je dvostruko veći gubitak nego kod kopnenih ili morskih vrsta. Većina nestalih vrsta dolazi iz tropskih područja, dok je Latinska Amerika doživjela najdramatičniji gubitak vrsta. Najveća prijetnja biološkoj raznolikosti dolazi od kombiniranih učinaka uništavanja i gubitka staništa. Lov i ribolov su također značajne prijetnje dok klimatske promjene postaju sve više zabrinjavajuće i odgovorne za moguće izumiranje vrsta

Učinkovito upravljanje

Dok je gubitak biološke raznolikosti u svijetu na kritičnim razinama, Izvještaj o stanju planeta 2014 ističe kako učinkovito upravljanje zaštićenim područjima može podržati biljni i životinjski svijet.
Dodatne informacije potražite u poglavlju Izvještaj o stanju planeta 2014.