Kontakti | WWF

Kontakti

Želite li nas nešto pitati ili imate za nas kakvu ideju, rado ćemo vas poslušati! 

WWF Adria
Zelinska 2
10 000 Zagreb
Hrvatska
Tel: +385 1 5509 623
Fax: +385 1 4577 229
e-mail: info@wwfadria.org


direktor / director:

dr. Deni Porej


voditelji odjela / senior management team:

Petra Boić Petrač
voditeljica odjela komunikacija / communications manager
mob: +385 91 2905 976
e-mail: ppetrac@wwfadria.org
 
Andrea Štefan
voditeljica odjela za politiku biološke raznolikosti i zagovaranje / Biodiversity policy and advocacy manager 

Petra Remeta
voditeljica odjela zaštite prirode / conservation manager
e-mail: premeta@wwfadria.org
 
Marko Pećarević
voditelj programa zaštićenih područja / protected areas program manager
e-mail: mpecarevic@wwfadria.org
 
Gordana Hruševar
voditeljica odjela financije i administracije / finance and administration manager
e-mail: ghrusevar@wwfadria.org 


komunikacije / communications:
Denis Povijač
komunikacije / communications officer
 
Pinija Poljaković
komunikacije / communications officer

Martina Šubašić
koordinatorica komunikacija i odnosa s korporacijama / communications and corporate relations officer
e-mail: msubasic@wwfadria.org  


zaštita prirode / conservation:
 
Stella Šatalić
voditeljica projekata / project manager
e-mail: ssatalic@wwfadria.org

Irma Popović Dujmović
koordinatorica projekata / project officer
 
Ivana Korn Varga
koordinatorica projekata / project officer
e-mail: ikorn@wwfadria.org 
 
Branka Španiček
koordinatorica projekata / project officer
e-mail: bspanicek@wwfadria.org 
 
Kasandra-Zorica Ivanić
koordinatorica projekata / project officer
e-mail: kivanic@wwfadria.org

Marija Kukec
koordinatorica projekata / project officer
e-mail: mkukec@wwfadria.org

Mosor Prvan
stručni suradnik za pitanja mora / marine officer
e-mail: mprvan@wwfadria.org

Danijel Kanski
stručni suradnik za ribarstvo / fishery and seafood officer
e-mail: dkanski@wwfadria.org

Patrik Krstinić 
stručni suradnik za pitanja mora / marine officer
e-mail: pkrstinic@wwfadria.org

Filip Bukša
stručni suradnik za pitanja mora / marine officer
e-mail: fbuksa@wwfadria.org

Ana Krvarić
koordinatorica projekata / project officer
e-mail: akrvaric@wwfadria.org

administracija / administration:

Anja Trutina 
projektna administratorica / project administrator
e-mail: atrutina@wwfadria.org

Valerija Bahlen Gojković
projektna administratorica / project administrator
e-mail: vbahlen@wwfadria.org

Lana Jurić
projektna administratorica / project administrator
e-mail: ljuric@wwfadria.org


Fabijan-Hrvatin Peronja
administrativni tajnik / office assistant
e-mail: fperonja@wwfadria.org

Predstavništva WWF-a u regiji

BiH: Udruga Dinarica

Zoran Mateljak, predstavnik WWF-a u BiH, zmateljak@wwfadria.org
Hilary Drew Cottrill, komunikacije, hcottrill@wwfadria.org
Zoran Šeremet, komunikacije, zseremet@wwfadria.org
Mato Gotovac, koordinator projekata, mgotovac@wwfadria.org
Djordje Stefanović, koordinator projekata, djstefanovic@wwfadria.org
Zrinka Delić, koordinatorica projekata, zdelic@wwfadria.org
Anesa Markin, administratorica, amarkin@wwfadria.org
Brankica Ždero, administratorica, bzdero@wwfadria.org

KOS: Udruga Ecopana

Redon Rezniqi, predstavnik WWF-a na Kosovu, rrezniqi@wwfadria.org
Ardian Nrecaj, komunikacije, anrecaj@wwfadria.org
Mimoza Selani Munishi, administratorica, mselani@wwfadria.org

SRB: Svetska organizacija za prirodu

Duška Dimović, predstavnica WWF-a u Srbiji, ddimovic@wwfadria.org
Milena Dragović, komunikacije, mdragovic@wwfadria.org
Goran Sekulić, politike i zagovaranje, gsekulic@wwfadria.org
Sonja Badjura, projektna koordinatorica, sbadjura@wwfadria.org
Vesna Maksimović, projektna koordinatorica, vmaksimovic@wwfadria.org
Jovana Dragić May, projektna koordinatorica, jdragic@wwfadria.org
Nenad Sović, administrator, nsovic@wwfadria.org

ALB: 

Anila Boshnjaku, politike i zagovaranje, aboshnjaku@wwfadria.org

SLO: 

Neža Posnjak, projektna koordinatorica, sloalpinerivers@wwfadria.org 
Leon Kebe, projektni koordinator, lkebe@wwfadria.org