WWF Adria | WWF

WWF Adria

Iako je WWF Adria službeno osnovana tek početkom 2015. godine, WWF u regiji Dinarskog luka djeluje petnaestak godina. Naša je uloga da sa svojim timom te kroz partnerstva učinimo značajan doprinos očuvanju biološke raznolikosti naše regije kao dijela Mediterana i Dunavsko-karpatske ekoregije. Kao međunarodnoj organizaciji, naš je pristup “misli globalno, djeluj lokalno”. Tako u regiju donosimo najbolja svjetska iskustva o zaštiti prirode i održivom razvoju te ih primjenjujemo lokalno dobro poznajući okolnosti i istinske potrebe. 

WWF Adria pokriva područje Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova*, Makedonije, Slovenije i Srbije. Djelujemo kroz WWF-ov Mediteranski program koji je WWF International osnovao s ciljem očuvanja i održivog upravljanja šumskim, morskim i slatkovodnim ekosustavima na Mediteranu. Širok je raspon djelovanja WWF-ova Mediteranskog programa: od projekata koje provodimo u 12 mediteranskih zemalja, preko sektorskih politika i zagovaranja do komunikacije i jačanja kapaciteta. Sjedište ovog programskog ureda je u Rimu u Italiji, a zaposleno je više od 50 ljudi, čak 16 različitih nacionalnosti. WWF Adria ima 20 zaposlenika, a sjedište ureda je u Zagrebu u Hrvatskoj. 

Suradnja s nevladinim organizacijama

Tijekom 15 godina aktivnosti u regiji surađivali smo s mnogim nevladinim organizacijama kao što su: Dinarica, Green Home, Mladi istraživači Srbije, Eko-Most, Sunce, INCA, Zelena akcija, Zeleni Osijek, Zelena Istra, Greenpeace Hrvatska, BIOM, Žmergo ili savez udruga Dravska liga.

Podržavamo osnivanje UNESCO-vog Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav između pet zemalja: Hrvatske, Mađarske, Slovenije, Austrije i Srbije koji može biti jedno od najvećih zaštićenih slatkovodnih sustava i močvarnih staništa u Europi. I za tu je priču neophodna suradnja s nevladinim organizacijama, bez kojih program “Čuvari rijeka” ne bi bio izvediv. 

Dio smo i koalicije SOS za Jadran: bez naftnog zagađenja! Cilj kampanje koju provode organizacije iz nacionalne okolišne mreže Zeleni forum: Zelena akcija (Zagreb), Sunce (Split), Zelena Istra (Pula), Žmergo (Opatija) i BIOM (Zagreb), a u suradnji s Greenpeace Hrvatska i WWF Adria, jest očuvati cijeli Jadran od naftnog zagađenja, ne samo zaustavljanjem planiranih aktivnosti u Hrvatskoj, već i ubrzanim privođenjem kraju postojeće proizvodnje na talijanskoj strani.

Suradnja s javnim sektorom

Godine 2008. WWF je inicirao inicijativu “Velika pobjeda za Dinarski luk” (Big Win for Dinaric Arc), dokument koji su potpisali ministri zaduženi za pitanja okoliša i zaštite prirode iz šest zemalja regije: Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Srbije i Slovenije. Prvi je to put da su se vlade usuglasile oko pitanja očuvanja prirode u poslijeratnim godinama, a svečanost potpisivanja dokumenta upriličena je tijekom 9. Konferencije članica Konvencije o biološkoj raznolikosti (CBD COP 9) održane u Bonnu.

Više od 80 posto obećanja iz prvog “Big Wina” je ispunjeno. To je bio povod za novo petogodišnje obećanje koje su vlade prihvatile 2013. godine tijekom 2. Međunarodne konferencije "Parkova Dinarskog luka". Ovoga puta obvezu daljeg zajedničkog rada na unaprjeđenju zaštićenih područja uz spomenute su zemlje prihvatile i Makedonija i Kosovo*, a inicijativa je organizirana u suradnji s Ministarstvom održivog razvoja i turizma Crne Gore i IUCN Međunarodnom unijom za zaštitu prirode.

Sat za planet Zemlju

Još 2009. godine pridružili smo se brojnim uredima WWF-a u svijetu i organiziramo najveću globalnu volontersku akciju Sat za planet Zemlju. U posljednjoj, devetoj po redu akciji, sudjelovale su 172 zemlje, više od 7000 gradova, ugašena je dekorativna rasvjeta na više od 1220 znamenitosti, od kojih je 37 priznato od UNESCO-a. Sudjelovala je i cijela regija Dinarskog luka.

Od 2007. godine, Sat za planet Zemlju mobilizirao je brojne tvrtke, organizacije, vlade i stotine milijuna ljudi kako bi djelovali za održivu budućnost našeg planeta. Kako vrijeme za djelovanje na klimatske promjene sve brže ističe, akcija Sat za planet Zemlju nudi univerzalnu platformu koju pokreću inovativni ljudi, odlučni u namjeri da pronađu najbolja rješenja za promjene u klimi koje nas očekuju.

*Imenovanje je bez predrasuda na poziciju ili status te u skladu s UNSCR 1244/99 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

Latest News