Albanija | WWF

Albanija

Albanija je smještena na južnom dijelu regije Dinarskog luka i teži postati članicom Europske unije. Ova zemlja prekrasne prirode kombinira Jadransku i Jonsku obalu s kontinentalnim dijelom zapadnog Balkana. U Albaniji možete pronaći spektakularne obalne krajolike, visoke planine, područja s različitim tradicijama i običajima kao i područja još uvijek netaknute prirode. Sve ove karakteristike povezuju Albaniju s ostatkom Dinarskog luka i što je još važnije - ljudi koji žive na ovom području, oblikovani su istim prirodnim okruženjem i dijele slične izazove kao i drugi ljudi regije.

WWF u Albaniji djeluje već dugi niz godina, pokrivajući problematiku morskih zaštićenih područja, unaprjeđenja upravljanja zaštićenim područjima kao i rad na održivoj hidroenergiji. WWF projekte u Albaniji provodi s partnerskom organizacijom INCA (Institue of Nature Conservation in Albania).

Slatkovodna staništa

Kako bi se osigurala održivost slatkovodnih ekosustava WWF pokrenuo je 2011. godine Inicijativu za održivu hidroenergetiku u Dinarskom luku (DASHI) s ciljem poboljšanja načina donošenja odluka o budućoj hidroenergetskoj infrastrukturi i radu postojećih hidroelektrana.
U Albaniji WWF radi na identifikaciji rijeka od iznimnog značaja koje bi trebali proglasiti kao “zone isključenja”, uvažavanju Hydropower Sustainability Assessment Protocol za planirane hidroelektrane te dizanja svijesti o alternativnim izvorima energije.  
Kartu najvrjednijih riječnih područja u Albaniji možete preuzeti ovdje.

Morska područja

Morski dio najviše pokriva projekt Sustainable Economic Activities SEA-Med Project čiji je cilj povećati svijest o prednostima morskih zaštićenih područja (MPAs), kako mještanima, tako i turistima koji ih posjećuju. Trenutno se najviše pažnje posvećuje morskom nacionalnom parku Karaburun Sazan, gdje se radi na razvijanju održivog turizma.

Zaštićena područja

Rad na zaštićenim područjima u Albaniji nastavio se kroz projekt Parkovi Dinarskog luka-Albanija, unutar kojeg se posebna pažnja posvetila jačanju kapaciteta zaposlenika nacionalnih parkova, uspostavljanju asocijacije albanskih zaštićenih područja te postupnog uvođenja održivog turizma u albanske parkove. Također, radilo se i na promociji albanskih nacionalnih parkova kao poželjne destinacije za strane i domaće turiste.