Bosna i Hercegovina | WWF

Bosna i Hercegovina

Bosna i Hercegovina (BiH) je smještena u središnjem dijelu regije Dinarskog luka i njen najveći dio čine planine i visoki krš, pokriveni šumama i pašnjacima. U BiH se isprepliće više geografskih regija, od Jadranske do Alpske i nizinske koje stvaraju raznolika staništa s mnoštvom endemskih i rijetkih vrsta. BiH obiluje vodnim resursima i njene rijeke stvaraju spektakularne i divlje kanjone, a razlijevaju se u jedne od posljednjih mediteranskih močvara kao što su Park prirode Hutovo blato i delta Neretve. BiH je dom i jedne od rijetkih preostalih europskih prašuma  - prašume Perućica, koja se nalazi u Nacionalom Parku Sutjeska.
WWF u BiH djeluje kroz partnerstvo s nevladinom organizacijom Dinarica već dugi niz godina, posebice na području unaprjeđenja održivog upravljanja šumama, rijekama i močvarama. 

Slatkovodna staništa

Kako bi se osigurala održivost slatkovodnih ekosustava WWF je 2011. godine pokrenuo Inicijativu za održivu hidroenergetiku u Dinarskom luku (DASHI) s ciljem poboljšanja načina donošenja odluka o budućoj hidroenergetskoj infrastrukturi i radu postojećih hidroelektrana.
U Bosni i Hercegovini WWF radi na identifikaciji rijeka od iznimnog značaja koje bi trebali proglasiti kao “zone isključenja”. Naš rad je usmjeren k očuvanju Parka prirode Hutovo Blato (Ramsarskom konvencijom zaštićene močvare od iznimne vrijednosti) te Livanjskog polja, Ramsarskog područja, koje je kombinacija močvara, važnog staništa za ptice te tresetišta i livada u kojima su nastanjene mnogobrojne endemske i rijetke vrste.
Kartu najvrjednijih riječnih područja u Bosni i Hercegovini možete preuzeti ovdje.

Šume

IKEA, tvornica skandinavskog modernog namještaja i pokućstva, i WWF započeli su 2012. godine provedbu projekta  „Promoviranje održivog gospodarenja šumama kao podrška održivom razvoju u Bosni i Hercegovini“  u kojem rade zajedno s predstavnicima resornih ministarstava i studentima šumarstva na promoviranju odgovornog gospodarenja šumama Bosne i Hercegovine.  IKEA i WWF su u ljeto 2013. dovršili FSC certifikaciju 56.000 ha šuma Tuzlanskog kantona a projekt je u 2014. dobio dvogodišnji nastavak. Ovaj put se radi na izradi jedinstvenog državnog FSC standarda, certifikaciji šuma Fojnice i Kreševa u Srednjebosanskom kantonu, te se ulažu napori u adaptaciju Zakona o šumama u Federaciji Bosne i Hercegovine.
 
Zaštićena područja

WWF na zaštićenim područjima u BiH radi kroz projekt "Zaštićena područja za prirodu i ljude", koji je svojevrstan nastavak projekta Parkovi Dinarskog luka. Terenskim projektima u Nacionalnom parku Sutjeska i Nacionalnom parku Una povezujemo lokalno stanovništvo s upravom parkova, potičući razvoj održivog turizma u tim parkovima.

Politike i zagovaranje

WWF je zajedno s partnerima iz pet zemalja u 2016. započeo projekt pod nazivom "Civilno društvo zagovara ekološki prihvatljiv društveno-ekonomski razvoj (CO – SEED)", u sljedećim zemljama: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija i Turska; dok WWF Adria iz Hrvatske ima savjetodavnu ulogu u projektu. Projekt CO-SEED ima za cilj doprinijeti održivom upravljanju prirodnim resursima kroz poboljšanje regulatornog okvira, participativnijim i transparentnijim procesima odlučivanja, koji uključuju aktivnu skupinu organizacija civilnog društva te povećanu pozornost medija na temu, što bi u konačnici trebalo doprinijeti cjelokupnom društvu. Više informacija na stranici www.co-seed.eu/bs

Kontaktirajte WWF u BiH:

Udruga Dinarica
Kralja Petra Krešimira 4, 
88 000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 36 830 270

Zoran Mateljak, zmateljak@wwfadria.org