Crna Gora | WWF

Crna Gora

Crna Gora je smještena u južnom dijelu regije Dinarskog luka i geografski je vrlo različita: od visokih planina na sjeveru, preko ravnica u srednjem dijelu, koje grubo nestaju prema jugu, gdje se Lovćen i Orjen naglo urušavaju u Bokokotorski zaljev, veliki otvoreni izlaz na Jadransko more. Crna Gora obiluje prirodnim bogatstvom, naročito slatkovodnim ekosustavima. Na granici Crne Gore i Albanije nalazi se Skadarsko jezero, najveće jezero na Balkanu i međunarodno zaštićena močvara i važno stanište za ptice, dok je kanjon rijeke Tare drugi najdublji kanjon na svijetu, nakon kanjona rijeke Colorado.

WWF u Crnoj Gori djeluje dugi niz godina, posebice na području unapređenja održivog upravljanja rijekama i močvarama te zaštićenim područjima. Većinu projekata u Crnoj Gori provodimo s partnerskom organizacijom Green Home.

Slatkovodna staništa

WWF je 2011. godine pokrenuo Inicijativu za održivu hidroenergetiku u Dinarskom luku (DASHI) s ciljem poboljšanja načina donošenja odluka o budućoj hidroenergetskoj infrastrukturi i radu postojećih hidroelektrana.
U Crnoj Gori WWF radi na identifikaciji rijeka od iznimnog značaja koje bi trebali proglasiti kao “zone isključenja”. To se posebice odnosi na Moraču i od njene vode ovisno Skadarsko jezero. Radimo i na promociji implementacije metodologije ekološkog protoka (e-flow) kod izgradnje malih hidroelektrana.
Kartu najvrjednijih riječnih područja u Crnoj Gori možete preuzeti ovdje.

Zaštićena područja

Zaštićena područja naš su prioritet u cijeloj regiji, a u Crnoj Gori smo svih pet nacionalnih parkova umrežili u asocijaciju “Parkovi Dinarida - mreža zaštićenih područja Dinarida”. Sjedište asocijacije nalazi se u Podgorici.

Kroz projekt "Zaštićena područja za prirodu i ljude" potičemo razvoj turističke ponude promatranja medvjeda u Nacionalnom parku Biogradska gora, u kojem pomažemo i proces promatranja te vrste. 

Politike i zagovaranje

WWF je zajedno s partnerima iz pet zemalja u 2016. započeo projekt pod nazivom "Civilno društvo zagovara ekološki prihvatljiv društveno-ekonomski razvoj (CO – SEED)", u sljedećim zemljama: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija i Turska; dok WWF Adria iz Hrvatske ima savjetodavnu ulogu u projektu. Projekt CO-SEED ima za cilj doprinijeti održivom upravljanju prirodnim resursima kroz poboljšanje regulatornog okvira, participativnijim i transparentnijim procesima odlučivanja, koji uključuju aktivnu skupinu organizacija civilnog društva te povećanu pozornost medija na temu, što bi u konačnici trebalo doprinijeti cjelokupnom društvu. Više informacija na stranici www.co-seed.eu/me