Slovenija | WWF

Slovenija

Slovenija se nalazi na križanju Alpa, Dinarida, Panonske nizine i Sredozemlja te predstavlja zapadni rub regije Dinarskog luka. Slovenija je poznata po svojim šumama, koje pokrivaju više od polovice njezina teritorija, te po kršu, podzemnom svijetu koji skriva najveličanstvenije podzemne galerije u Europi, kao što su Postojnska jama i Škocjanske jame. Različitosti u reljefu, kao i činjenica da se Slovenija proteže na četiri biogeografska područja, omogućili su joj veliko bogatstvo biljnih i životinjskih vrsta.
 
WWF u Sloveniji djeluje nekoliko godina, posebice na području unapređenja održivog upravljanja rijekama i zaštićenim područjima.
 
Slatkovodna staništa
 
WWF je 2012. godine pokrenuo projekt Save the Alpine Rivers kako bi se osigurala zaštita posljednjih netaknutih riječnih segmenata i revitalizacije dijelova rijeka od posebnog ekološkog značaja, koji su u prošlosti bili pogođeni izgradnjom infrastrukture i hidroelektrana.
 
Zajedno s mrežom nevladinih organizacija provodimo kampanju Save the Soča kojom nastojimo zaštititi od daljnje regulacije i izgradnje hidroelektrana jedno od posljednjih netaknutih riječnih sustava u Alpama - gornji tok rijeke Soče i Idrijcu.
 
Slovenija je i dio budućeg UNESCO-vog Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Mura je među rijetkim europskim rijekama čiji prirodni okoliš nije nagrđen hidroelektranama. Stoga je pod velikim pritiskom hidroenergetskog sektora za razvoj malih hidroelektrana. WWF i lokalni partneri, poput organizacije Moja Mura, protive se ovim planovima i zalažu se za održiv razvoj područja kroz turizam i ribolov te proglašenje ovog prostora kao “zone isključenja” za hidroelektrane.  
 
Studiju najvrjednijih riječnih područja u Alpama možete preuzeti ovdje.
 
Zaštićena područja

WWF je rad na zaštićenim područjima u Sloveniji započeo 2008. godine kroz obećanja Vlade dana potpisom dokumenta „Velika pobjeda za Dinarski luk“, što se kasnije nastavilo kroz projekt Parkovi Dinarskog luka, kojim je osnovana asocijacija “Parkovi Dinaridi - mreža zaštićenih područja Dinarida”. Posebna pažnja posvećena je procjeni vrijednosti ekosustava u zaštićenim područjima (PA BAT), uvođenju principa održivog turizma u zaštićena područja (ECST), klimatskim promjenama, izmjeni iskustava, edukaciji te promociji parkova kao poželjne destinacije za strane i domaće turiste.