Srbija | WWF

Srbija

Srbija se nalazi na raskršću kontinentalne i panonske biogeografske regije i obuhvaća istočni rub Dinarskog luka. Odlikuje se prostranim ravnicama na sjeveru, riječnim dolinama i brdima u centralnom dijelu, i planinama, bogatim kanjonima, klisurama, pećinama i očuvanim šumama na jugu. Specifičan geografski položaj na raskrižju srednjoeuropskih i mediteranskih utjecaja i velika raznolikost geoloških, geomorfoloških, hidroloških, klimatskih i pedoloških odlika, razlog su izuzetno bogate bioraznolikosti u Srbiji.
 
WWF u Srbiji aktivno radi od 2009. godine, prije svega na zaštiti slatkovodnih ekosustava i sa zaštićenim područjima, kao i na razvoju programa edukacije za održivi razvoj.

Slatkovodna staništa
 
WWF je 2011. godine započeo dvogodišnji projekt „Obnova vlažnih staništa na području Mure, Drave i Dunava“. U okviru projekta dosad su  obnovljena  vlažna staništa na području Štrbac u Specijalnom rezervatu prirode “Gornje Podunavlje”, a planirano je obnavljanje lokaliteta Šarkanj i Bestrement koji su bili dio nekadašnjeg plavnog područja Dunava.
 
SRP„Gornje Podunavlje“ predstavlja jedno od najznačajnijih vlažnih područje u srednjem toku Dunava, i dio je budućeg UNESCO-vog Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, poznatog i kao Europska Amazona, koji se prostire na teritoriju Austrije, Slovenije, Hrvatske, Mađarske i Srbije. Regulacijom riječnog vodotoka duž Dunava za potrebe riječne plovidbe, poljoprivrede, eksploatacije šljunka i izgradnje brana u posljednjih 150 godina uništeno je više od 80% prirodnih vlažnih područja, kao biološki najproduktivnijih staništa, a s njima i brojne vrste biljaka i životinja. Vlažna i poplavna staništa osiguravaju brojne usluge ekosustava kao što su ublažavanje posljedica  poplava, osiguravanje staništa za mrijest riba i pročišćavanje vode, a njihova zaštita i obnova su glavni fokus aktivnosti WWF-a u Srbiji i regiji.
 
U okviru projekta „Očuvajmo rijeke u slivu Dunava“ WWF radi na povezivanju sektora upravljanja vodama i zaštite prirode radi budućeg integralnog upravljanja riječnim slivom Dunava. WWF se zalaže da se u EU i nacionalnu legislativu, koja podržava razvoj hidroenergetike, integriraju ciljevi zaštite životne sredine kako bi se uskladila sa legislativom zaštite prirode. U okviru projekta identificirani su najvažniji slatkovodni ekosustavi, odnosno područja s izuzetnim bogatstvom bioraznolikosti značajnom za osiguravanje usluga ekosustava, na kojima ne treba graditi nove hidroelektrane.
 
U okviru regionalnog partnerstva za “Živi Dunav” u šest zemalja dunavskog sliva bit će obnovljeno 53 km² vlažnih i plavnih područja duž Dunava do 2020. godine. Inicijativa se provodi u partnerstvu sa Coca-Colom, a kao njena bitna komponenta je i “Karavan za živi Dunav” - putujuća interaktivna izložba koja ukazuje na značaj vode kao prirodnog resursa, vodenih ekosustava i neophodnost zaštite i obnove vlažnih područja.
 
Zaštićena područja
 
WWF-ov rad na zaštićenim područjima u Srbiji posebno je izražen kroz povezivanje zaštićenih područja, rad na uvođenju principa održivog turizma u zaštićena područja, edukaciji i razmjeni iskustava, kao i promociji prirodnih dobara. Trenutačno provodimo projekt "Zaštićena područja za prirodu i ljude", nastavak projekta „Parkovi Dinarskog luka“  tijekom kojeg smo pomogli osnivanje asocijacije “Parkovi Dinarida - mreža zaštićenih područja Dinarida”, čime je stvorena platforma zaštićenih područja kroz koju je ostvareno povezivanje svih parkova u regiji.

Provodimo program edukacije u pet zaštićenih područja u Srbiji - Nacionalni parkovi „Fruška gora“, „Đerdap“ i „Tara“, Specijalni rezervat prirode „Gornje Podunavlje“ i Zaštićeno područje „Avala“ kroz WWF Akademiju u prirodi. Povezujemo lokalne zajednice sa zaštićenim područjima, potičemo osnivanja i rad foruma dionika u zaštićenim područjima, a razvili smo i program promatranja medvjeda u Nacionalnom parku Tara, gdje uz osoblje parka radimo i na praćenju te vrste.

Nacionalni park „Fruška gora“ i SRP „Gornje Podunavlje“ prva su zaštićena područja u Srbiji koja su dobila Europski certifikat za održivi turizam Europarc Federacije (Euroepan Charter for SustainableTourism) i time se upisala na listu najprestižnijih zaštićenih područja Europe. Održivi turizam povezuje zaštitu prirode, ljude i razvoj, te je neophodan za opstanak izuzetne bioraznolikosti koja se nalazi u zaštićenim područjima diljem Srbije.
 
Politike i zagovaranje

WWF je zajedno s partnerima iz pet zemalja u 2016. započeo projekt pod nazivom "Civilno društvo zagovara ekološki prihvatljiv društveno-ekonomski razvoj (CO – SEED)", u sljedećim zemljama: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija i Turska; dok WWF Adria iz Hrvatske ima savjetodavnu ulogu u projektu. Projekt CO-SEED ima za cilj doprinijeti održivom upravljanju prirodnim resursima kroz poboljšanje regulatornog okvira, participativnijim i transparentnijim procesima odlučivanja, koji uključuju aktivnu skupinu organizacija civilnog društva te povećanu pozornost medija na temu, što bi u konačnici trebalo doprinijeti cjelokupnom društvu. Više informacija na stranici www.co-seed.eu/sr

Za dodatne informacije vezane uz rad WWF-a u Srbiji kliknite ovdje.

Kontaktirajte WWF u Srbiji: 

Svetska organiizacija za prirodu / World Organization for Nature (WON)
Đure Jakšića 4a/8 
11000 Belgrade
Srbija
Telefon: +381 11 30 33 753 

Duška Dimović, ddimovic@wwfadria.org